Intresset för att bli högskoleingenjör ökar starkt

23/5, 2017 kl. 16:02

De förstahandssökande till höstens högskoleingenjörsutbildningar har ökat med 32 procent.

- Vårt län behöver så väl sina ingenjörer och därför är det här ökande intresset för dessa utbildningar så glädjande, säger Mangus Lemoine, projektledare vid Högskolan i Gävle.

Högskolan och näringslivet har tillsammans genomfört aktiviteter på många orter i länet. Där har fler än 40 företag bland annat berättat om ingenjörsyrket och behovet av sådan kompetens i framtiden.

- Att företagen är med och träffar ungdomarna gör att det skapar ett större intresse. Vi behöver få fler intresserade tidigt, idag är endast ca 20 procent av eleverna på gymnasieskolan behöriga till en ingenjörsutbildning.

Teknikerjakten, ett annat projekt där Högskolan genom olika aktiviteter, vill få fler ungdomar att satsa på naturvetenskap och teknik. Här arrangeras studiebesök, sommarjobb och ingenjörskvällar. Skolor kan också söka medel till utrustning för att på så sätt höja kvalitén i undervisningen.

- Vi tror att det är viktigt att få ungdomarna intresserade i en tidig ålder och därför riktar vi oss ända ner till grundskolan, säger Magnus Lemoine.
Högskolans ingenjörsutbildningar

Högskolan erbjuder ett brett utbud med åtta olika inriktningar av högskoleingenjörsutbildning, samtliga utvecklade i nära samarbete med näringslivet.

Automationsingenjör (Co-op) 180 hp
Byggnadsingenjör 180 hp
Dataingenjörsprogrammet 180 hp
Ekonomiingenjörsprogrammet 180 hp
Elektroingenjörsprogrammet 180 hp
Energisystemingenjör (Co-op) 180 hp
Maskiningenjör (Co-op) 180 hp
Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180 hp

För ytterligare information, v v kontakta:
Magnus Lemoine, projektledare för Teknikerjakten vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026-64 89 02, 073-070 89 02
E-post: magnus.lemoine@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Denna artikel är publicerad på effect+magasinet via SvenskPress.se.
Se villkor här »

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Medlem sedan 2014-10-29

Verksamhetsidé och vision
Verksamhetsidé:
Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
Vision... Läs mer

Publicera

Mer läsning

Nyhetsbrev

Hjälp

Stäng