Gästrike Återvinnare

Anette Noack

Ett kommunalförbund för fem kommuner

Vår uppgift är att ansvara för insamling, behandling, planering och information när det gäller hushållsavfall. Vi ger service åt 154 000 människor i fem kommuner: Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby.

Gästrike Återvinnare är ett kommunalförbund. Enkelt uttryckt kan man säga att vi fungerar som en kommun, som finns över en större yta, som endast sysslar med en fråga - nämligen avfall.

Gästrike Återvinnare:

har det övergripande ansvaret för att en renhållningsordning med lokala föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan upprättas, följs, genomförs och revideras.
handlägger vissa frågor ur de lokala föreskrifterna om avfallshantering.
fastställer renhållningstaxa och tar ut avgifter enligt denna.
ansvarar för insamlingen av hushållsavfall i regionen i egen regi och med entreprenörer.
har ca 30 fordon och bedriver i egen regi transporter av främst hushållssopor, grovsopor, latrin, förpackningar och tidningar och industriavfall.
upphandlar tjänster såsom avfallsbehandling och avfallstransporter.
har en kundtjänst och administrationen som sköter faktureringen till fastighetsinnehavare och svarar på frågor kring avfallshanteringen.
driver återvinningscentraler för mottagning av sorterade grovsopor och farligt avfall.
driver en anläggning på Sörby Urfjäll där förutom återvinningscentralen finns kontor, verkstad, fordonstvätt, uppställningsplats för förbundets fordon med mera.
äger 9,9 % av Gästrike Avfallshantering AB som driver bland annat Forsbacka Avfallsanläggning.

Visa:

Gästrike Återvinnares senaste material

​Nu brinner facklan på biogasanläggningen i Forsbacka

​Nu brinner facklan på biogasanläggningen i Forsbacka

(Artikel) Publicerad 9/6, 2017 kl. 10:40

Driftsättningen fortgår på Forsbacka biogasanläggning och resultaten är goda både vad det gäller gasproduktion och gasrening.

Nu kan gipset återvinnas

Nu kan gipset återvinnas

(Artikel) Publicerad 1/2, 2017 kl. 10:35

Istället för att gräva ner använt gips på en deponi kan de nu återvinnas för att bli nya gipsplattor. Nu tar Gästrike återvinnare emot gips för återvinning på s...

Lättare att återvinna i Hofors och Ockelbo

(Artikel) Publicerad 1/2, 2017 kl. 10:30

Ändrade och utökade öppettider på återvinningscentralerna i Hofors och Ockelbo

Nu återvinner vi trasiga och fläckiga textilier också

Nu återvinner vi trasiga och fläckiga textilier också

(Artikel) Publicerad 7/10, 2016 kl. 08:53

I samarbete med Human Bridge kan du från och med den första oktober lämna textilier av alla slag till återvinning på alla Gästrike återvinnares återvinningscent...

VD med fossilfri region i sikte

VD med fossilfri region i sikte

(Artikel) Publicerad 12/9, 2016 kl. 09:45

Med en egen driftorganisation på plats i Forsbacka expanderar Ekogas tillsammans med nya VD:n Jonas Hellström.

Publicera

Mer läsning

Nyhetsbrev

Hjälp

Stäng