Dagens datum:

•••••

Högskolan i Gävle har störst ökningen av masterstudenteter

Publicerad: 21/11, 2018 av Redaktionen effectplus.se

Vi arbetar hårt med att introducera studenter ifrån olika nationer och kulturer till Sverige och svenska studier och det tror jag är en del av vår framgång, säger Tomas Källquist, universitetsadjunkt i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle.

Högskolan Gävle står för den största ökningen i antal antagna till vårens masterutbildningar, från 63 förra våren till 125, en ökning med 98 procent. Det är det företagsekonomiska magisterprogrammet (MBA) som slagit igenom och det framförallt hos studenter från Bangladesh och Pakistan.

- Vi har länge haft ett framgångsrikt samarbete med lärosäten i bland annat Bangladesh och Pakistan, via Linnaeus-Palme*, och vi har även lärare med bakgrund i de länderna, säger Tomas Källquist.

- Studenterna som läser programmet är nöjda och på det viset har vi blivit välkända som ett fungerande alternativ. Att vår utbildning är ettårig gör det också enklare och inte lika dyrt för de här studenterna.

Fyra universitet och högskolor har fler antagna nu i vår jämfört med vårterminen 2018 och Högskolan Gävle står för den största ökningen i antal antagna våren 2019.

Vad är en masterutbildning
En masterutbildning är på avancerad nivå och föregås av tre års studier på grundnivå. Masternivån ger större möjlighet till fördjupning och specialisering inom området och det utökade examensarbetet erbjuder också en större möjlighet att knyta examensarbetet till forskningsprojekt vid universitetet.

Masterutbildningarna är ofta internationella, vilket innebär föreläsningar och litteratur på engelska.

Internationellt betraktas studier på masternivå som post-graduate studies, dvs som del av en forskarutbildning, medan magisterstudier i Sverige traditionellt har betraktats som del av grundutbildningen.

Källa: hig.se

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar