effect_ikon_logo Midsommarstång Kräfta Surströmming Löpsedeln Halloween Alla Helgons dag (stearinljus) Juldekoration Alla hjärtans dag Löpsedel mobil Påsk Mina sidor Matrikel Premium Videomöte
effect logo wide

Dagens datum:

•••••

Lotta Petterson - insikter från 13 år i näringslivets tjänst

Publicerad: 18/6

I mer än ett decennium har Lotta Petterson som regionchef för Svenskt Näringsliv i Gävleborg varit en regelbunden och uppskattad krönikör i Företagsbladet. Genom åren har hon delat med sig av sina insikter och erfarenheter som varit av stort värde för våra läsare.

Som ett tecken på vår tacksamhet för det långvariga samarbetet, och för att belysa hennes arbete och de förändringar hon har varit med om, gör vi en intervju med Lotta. Här reflekterar hon över sin tid som regionchef, de utmaningar och framgångar hon mött samt delar med sig av personliga anekdoter och värdefulla lärdomar.

Vilka är de största förändringarna du har sett i regionens näringsliv under denna tid?

– Under 13 år är det mycket som har hänt - flera politiska val, reformer som påverkar näringslivet, tuffa debatter om bland annat vinster och välfärd, konjunktursvängningar och en pandemi. Många frågor som är viktiga för näringslivet lokalt och regionalt hittar vi i vår företagsklimatmätning. Där tycker jag att företagen verkligen pekar på punkter som kommunerna måste förbättra för att hela samhället ska kunna växa och utvecklas. 

Genom mina 13 år som regionchef för Svenskt Näringsliv tycker jag att arbetet med företagsklimatet mottagits bättre och bättre av både politiker och tjänstemän. Vi ser ett ökat intresse för företagarfrågorna, en större förståelse för varandras roller och en vilja att engagera sig. Samtidigt är det viktigt att ha med sig att förändringar tar tid och kräver vilja, mod och tålamod.

Vilka specifika utmaningar har du stött på i din roll och hur har du hanterat dem?

–Den första tiden var en utmaning i och med att jag tog över rollen efter en tidigare regionchef som var politiskt aktiv. Det fanns då en misstanke om att jag drev någon annan form av politisk agenda än näringspolitik. Med tiden har det varit möjligt att omforma denna uppfattning genom att tydligt fokusera på sakfrågorna och företagens intressen. Att arbeta bort missförstånd och bygga förtroende har varit viktigt i min roll.

Hur har Gävleborgs låga rankningar i företagsklimatet påverkat ditt arbete, och vilka åtgärder har ni genomfört för förbättringar?

– Att kommunerna i Gävleborg har legat lågt i rankingen har gett extra bränsle och en mer jävlarenamma-känsla. Genom åren har jag jobbat hårt för att bygga förståelse kring vikten och möjligheten för att förbättra företagsklimatet för oss alla som lever, verkar och bor i länet. Att mötas, diskutera, vara öppen, ärlig och tydlig har varit viktiga ledord längs vägen. Dessutom har vi gjort insatser tillsammans med vår centrala funktion för att stötta kommunerna i arbetet. Det har resulterat i inspirationsdagar, utbildningar och seminarier för att mötas och dela erfarenheter mellan kommunerna.

Kan du ge exempel på en särskild framgång som kan inspirera andra regioner?

– Ett exempel på framgång tycker jag är fokuset att få kommunerna och Länsstyrelsen i länet att jobba mer serviceinriktat i sin myndighetsutövning. Här tycker jag att flera av kommunerna i länet har intagit en mer rådgivande roll, vilket har lett till att flera nu närmar sig en mer flexibel och företagsvänlig inställning. 

Alla kommuner och länsstyrelsen är inte i hamn än, det är ett långsiktigt arbete men med tålamod och uthållighet så ska vi vara där inom en snar framtid.

Vad är du personligen mest stolt över från din tid som regionchef?

– Det finns flera punkter som jag är stolt över. Bland annat det förtroende jag fått över tid från våra medlemsföretag och andra företagare att föra fram och öppna upp för samtal med politiker och tjänstepersoner. Tycker att företagarfrågorna har kommit högre upp på den kommunala agendan under dessa 13 år och att förståelsen för företagens betydelse har förbättrats. Så jag har tränat en hel del på tålamodet.

Inför framtiden, vilka strategier anser du är kritiska för Gävleborgs ekonomiska tillväxt?

– För att möta framtida utmaningar måste vi intensifiera samarbetet över kommungränserna. Vi måste också börja se Gävleborg som en del av en större värld. Detta innefattar samarbete kring arbetsmarknad, kompetensförsörjning, energiförsörjning och effektivisering av tjänster. Konkurrensen är global, och vi måste agera därefter för att förbättra vår position.

Hur bör Gävleborgs unika egenskaper tas i beaktning i framtida strategier för näringslivet?

– Vi behöver fokusera på att fortsätta förbättra företagsklimatet genom att arbeta mer tillsammans. Att engagera näringslivet i tidiga skeden av politiska beslutsprocesser är avgörande för att säkerställa relevanta och effektiva strategier. Vår geografiska position och närheten till akademin är viktiga tillgångar som vi bör nyttja mer effektivt. Då gäller det också att Högskolan öppnar upp samarbete med de små- och medelstora företagen i regionen.

Vilka sektorer tror du är mest lovande för framtida investeringar i Gävleborg?

– Sektorer som stål- och skogsindustrin fortsätter att vara grundpelare i vår region, men det är vitalt att vi även satsar på de små och medelstora företagen som utgör en stor del av växtkraften. Här kan mycket att innovationskraften också komma. Kommunerna och utbildningsväsendet har en viktig roll i att stötta företagen genom riktade utbildningsprogram och forskningssamarbeten.

Vilka åtgärder skulle du rekommendera för att stärka förtroendet och samarbetet mellan näringsliv och kommuner?

– Det är viktigt att kommunerna lyssnar till företagen för att öka förståelsen för deras behov och möjligheter. Att kommunerna verkligen jobbar för att vara serviceinriktade och rådgivande istället för stoppklossar, utan att gå ifrån lagar och regler – här finns det verkligen ett fönster. Att förbättra infrastrukturen är också avgörande; vägnät, järnvägar och hamnar måste underhållas och uppgraderas så gods och människor kan färdas till och från länet. Det är viktigt att kommunerna är proaktiva och ser näringslivet som en uttalad prioriterad partner.

Finns det någon person som tidigare varit en utmaning att samarbeta med, men som nu har blivit en värdefull partner?

– Ja, absolut! En person som sticker ut är Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande i Sandviken. När jag började för 13 år sedan var våra samtal mer ansträngda, men över tid har hans förståelse och intresse för företagens frågor ökat avsevärt. Som jag ser det har han lyssnat in, öppnat upp för samarbete och blivit bekväm med frågor som rör företagsklimatet. 

Det är riktigt roligt att följa Sandviken och deras resa för att förbättra företagsklimatet. Jag hoppas att det arbetet fortsätter.

Vad är det viktigaste rådet du skulle ge till din efterträdare för att fortsätta förbättra näringslivsklimatet?

– Mitt råd skulle vara att fortsätta bygga och underhålla relationer överallt – med företagare, politiker och tjänstemän. Allt för att företagens betydelse kommer högt på agendorna. Att vara lyhörd, försöka förstå och adressera lokala möjligheter och utmaningar kräver ett starkt nätverk. Det är också viktigt att alltid ha ett långsiktigt perspektiv och tålamod, då förändring tar tid.

Tack för samarbetet genom åren! Kan du dela med dig av några tack till personer eller grupper som haft särskild betydelse under din tid som regionchef?

– Det är verkligen många jag vill tacka. Jag är tacksam för alla jag har mött under min tid här. Särskilt vill jag nämna våra medlemmar och andra företagare som har delat med sig av sina behov och utmaningar. 

Även de lokala företagarföreningarna har varit viktiga för att bygga broar mellan näringslivet och kommunerna. Tack också till alla politiker och tjänstepersoner som engagerat sig, lyssnat aktivt och arbetat för att möta upp företagen lokalt.

Vad innebär framtiden för dig och vilka är dina planer?

– Framöver kommer jag att fortsätta arbeta inom Svenskt Näringsliv i en central roll som ansvarig för projekt och kommunikation inom avdelningen Region & Marknad. 

I den rollen kommer jag att arbeta nationellt med våra prioriterade frågor och initiativ, vilket jag verkligen ser fram emot. Det är också min förhoppning att fortsatt ha en god kontakt med nätverket som jag nu har upparbetat i Gävleborg. 

Jag har verkligen uppskattat min tid som regionchef; det har varit oerhört berikande och jag har lärt mig otroligt mycket.   

Text och foto: Joe Formgren • Presstjänst

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga