Dagens datum:

•••••

Åsa Wiklund Lång, kommunstyrelsens ordförande.

Åsa Wiklund Lång, kommunstyrelsens ordförande.

Svåra prioriteringar väntar i Gävle kommuns budgetprocess

Publicerad: 4/6, 2020 av Det händer i Gävle

Nu inleder Gävle kommun budgetprocessen inför 2021. I november kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om hur kommunens samlade resurser ska fördelas - men redan nu pågår ett stort förberedelsearbete.

Demografin, minskade skatteintäkter och coronapandemin är tre faktorer som bidrar till att Gävle kommun behöver genomföra tuffa prioriteringar för att få en budget i balans, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S).

Redan 2019 aviserade Gävle kommun att utmanande tider väntar. Samtliga kommuner i Sverige står inför ekonomiska utmaningar med fler äldre, fler yngre och färre i arbetsför ålder. Den nya situationen gör att samtliga av kommunens verksamheter behöver förbereda sig på  en ny ekonomisk verklighet.

Många av de ökade kostnaderna till följd av coronapandemin kommer att täckas av staten, men summan täcker endast kostnaderna för 2020. Oavsett pandemin måste Gävle kommun fortfarande genomföra de effektiviseringsåtgärder vi tidigare aviserat för att klara välfärdens utmaningar framåt, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S).

Effektiviseringskrav
För att klara det lagstadgade kravet på budget i balans på kort och lång sikt behöver nämnderna analysera och ta fram åtgärder för att dels minska kostnaderna, och dels förändra och effektivisera verksamheterna. Det totala effektiviseringskravet bedöms till 3 procent inför nästa års budget, vilket motsvarar drygt 167 miljoner kronor. Detta utöver tidigare beslutade effektiviseringar.

Effektiviseringskraven kan delas upp i två delar:

• effektiviseringskrav utifrån Kommunplan 2020, som beslutades av kommunfullmäktige i december 2019 och som ska verkställas under detta år.
• extra effektiviseringskrav utifrån förväntat ökade kostnader med anledning av den pågående pandemin.

Vad händer nu?
De åtgärder som nu tas fram av sektorerna till respektive nämnd presenterar möjliga åtgärder utan värdering eller prioritering. Efter dialog i nämnderna kommer underlagen att presenteras och diskuteras i enskilda budgetdialoger mellan kommunstyrelsen, nämnder och bolag.

När alla nämnder har presenterat sina synpunkter på föreslagna mål och ekonomiska ramar tar det politiska prioriteringsarbetet vid i kommunstyrelsens budgetberedning. Denna process mynnar ut i det sammanvägda budgetförslag som kommer att föreslås för kommunfullmäktige i november, säger Åsa Wiklund Lång (S).

Gävle kommuns slutliga budget för 2021 med utblick 2022-2024 beslutas av kommunfullmäktige vid sammanträdet måndagen den 30 november.

Källa: www.gavle.se

Bildtext: Åsa Wiklund Lång, kommunstyrelsens ordförande.

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK