Dagens datum:

•••••

Leena Bergander Wikström

Leena Bergander Wikström

Vi behöver skapa bättre förutsättningar för företagen

Publicerad: 28/2, 2019 av Joe Formgren

Gävle kommuns näringslivsprogram är framtaget i samverkan mellan Gävles näringsliv, myndigheter, utbildningssamordnare och Gävle kommun i syfte att stärka det lokala näringslivet. Affärsmagasinet Företagsbladet frågar Gävles makthavare, tjänstemän och företagare om hur de personligen ser på de tre näringslivspolitiska huvudmålen. Här går frågorna till Leena Bergander Wikström.

1. Hur anser du att Gävle kommun på bästa sätt skall skapa de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner inklusive Stockholmsregionen?
– För de nya företag som vill etablera sig i Gävle finns ett fantastisk geografiskt utgångsläge med järnväg i flera riktningar, hamnen och närheten till Arlanda som attraherar Gävle som stad. Vi har även god energiförsörjning. Vi har en eftersökt högskola. Kulturlivet är ytterligare en attraktionskraft som man hinner nyttja på grund av det korta avståndet till det mesta, här vinner vi mycket tid för man behöver inte sitta i bilköer för att ta sig hem. Vi får inte heller glömma de företag som redan finns här.  En bättre dialog och en attitydförändring och ett större samarbete mellan näringsliv, föreningar kommunen, skolan och politiken är väldigt viktigt för ingen kan förändra till det bättre ensam. Vi behöver fortsätta utveckla Företagsservice ”En väg in ”.
Effektivitet för snabbare hanteringstid kring ärenden för de som vill etablera sig i kommunen är viktigt, även att samarbeta med närliggande kommuner som t.ex. Sandviken. Det ser vi tydligt i etableringen av Microsoft. Vi har i Gävle otroligt mycket att erbjuda, vi kan göra mer som tex bostadsbyggande, äldreomsorg, vård, barnomsorg och skola är också saker som ska fungera för att du som företag ska vilja etablera dig. Vi behöver hålla en god kvalité på dessa områden för att vara konkurrenskraftiga.  Dessutom behöver vi ha en god personalpolitik och vara attraktiva som arbetsgivare. Vi får inte glömma fördelarna med att bo i en mindre region än Stockholmsregionen. Vi har många gånger lättare med kortare ledtider och snabbare kontakt inom många områden. Vi har även närmare till det mesta vilket frigör tid. Det är en mycket värdefull tillgång i det samhälle vi lever i idag.

2. Vilka sätt tror du är de bästa för att Gävle skall få en framgångsrik kompetensförsörjning?
– Att lyssna in företagens kompetensbehov för att kunna arbeta för att skapa eller ge förutsättningar till de utbildningar vi behöver. När företagen behöver växa eller utvecklas och deras personal behöver utbildas ska vi tillsammans täcka det behovet. En till aspekt är att kunna bistå företagen med hjälp att utbilda till de interna tjänster företagen behöver. En ytterligare del är att samarbeta mer med företagen med praktik – studier.
Trossen Samverkan skola arbetsliv har jag själv varit initiativtagerska till och det är ett koncept som skapar väldigt många möjligheter för både skola och näringsliv . Våra elever behöver nå kunskapsmålen i grundskola och gymnasieskola och söka sig vidare om så behövs. Att ha gymnasiekompetens är önskvärt men många företag uttrycker också att de själva kan ”klä på dem ” som har rätt attityd. Vi ska vara stolta över vår högskola och behöver utöka samarbetet med dem. Gävle kommun - hela kommunen i samverkan med högskolan.

3. Hur skall vi få Gävle att uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag?
– Vi som är politiker behöver förändra attityden - skapa ett naturligt samarbete och samverka mer med näringslivet. Vi behöver skapa bättre förutsättningar för företagen, både för de som redan finns i kommunen och för de nya som vill komma hit, förenkla upphandlingar se till att det finns byggklar mark. Bostäder och en bra skola vård och omsorg. Vi behöver se både våra stora företag men inte glömma de små företagen som är de som anställer flest. 4 av 5 jobb skapas av dem och det är nödvändigt för en bra välfärd. I Gävle arbetar fler i offentlig verksamhet än i privata näringslivet enligt Svenskt Näringslivs rapport För att kunna sänka skattetrycket behöver vi fler som arbetar i den privata sektorn.

Vad tycker du personligen är den punkt där vi kan förbättra oss allra mest?
– Attityder, dialog och samverkan. Vi behöver lösa det som inte fungerar och sen prata gott om vår fantastiska stad. Vi behöver positiva bilder om Gävle och vilken fantastisk stad det är att verka och bo i. Tillstånd smittar! Har du några övriga synpunkter om Näringslivsprogrammet eller näringslivet i regionen i övrigt? – Näringslivet i Gävleborg kommer att ha en massa utmaningar t.ex. vattenförsörjning, byggklar mark.
Befolkningen och kostnaden ökar både bland yngre och äldre för att de som målgrupp blir fler och färre finns i arbetslivet ” på mitten ” som ska försörja oss. Vi behöver i Sverige 200.000 till människor om vi ska klara välfärden. Alltså behöver vi som befinner oss i arbetslivet hitta lösningarna för att ekonomin ska fungera för de ökande kostnader p.g.a. av befolkningen ålderssammansättning. Tillsammans kan vi hitta de bästa lösningarna, det är jag helt övertygad om. Vi kommer också i den utmaningen finna en massa möjligheter som kommer att gynna Gävle.

Namn: Leena Bergander Wikström
Ålder: 61
Titel: Företagare
Organisation/parti: Gruppledare för Centerpartiet Gävlekretsen Ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen i Gävle kommun och ersättare i Hållbarhetsnämnden i Region Gävleborg 


Affärsmagasinet Företagsbladet kommer i en artikelserie att fråga våra beslutsfattare och företagare hur vi tillsammans skall klara av de tre näringslivspolitiska huvudmålen. Läsa mer om näringslivsprogrammet och ge gärna dina förslag och synpunkter på länken här.
https://effectplus.se/amne/gavle-kommun-naringslivsprogram-2018-2020

Företagsbladet ges ut 9 gånger om året och delas ut till alla företag i Gästrikland.
Affärsmagasinet utges av Gestrike Media AB som är ett privat oberoende mediaföretag utan presstöd eller partipolitisk tillhörighet.
Det redaktionella materialet är i huvudsak producerat av läsarna själva genom http://www.effectplus.se, Företagsbladets hemsida http://www.foretagsbladet.se eller via presstjänsten SvenskPress.se

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK