Dagens datum:

•••••

Lennart Sjögren Analys & Utveckling AB.

Lennart Sjögren Analys & Utveckling AB.

Att växa är ett teamarbete som kräver ömsesidig tillit

Publicerad: 1/3, 2019 av Joe Formgren

Gävle kommuns näringslivsprogram är framtaget i samverkan mellan Gävles näringsliv, myndigheter, utbildningssamordnare och Gävle kommun i syfte att stärka det lokala näringslivet. Affärsmagasinet Företagsbladet frågar Gävles makthavare, tjänstemän och företagare om hur de personligen ser på de tre näringslivspolitiska huvudmålen. Här går frågorna till Lennart Sjögren.

1. Hur anser du att Gävle kommun på bästa sätt skall skapa de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner inklusive Stockholmsregionen?
– Gävle kommun måste synas mera bland investerare och på dom stora mötesplatserna. Viktigt att nu genomföra näringslivsprogrammet och prioritera rätt saker i det digra aktivitetsprogrammet. Det behövs ett lokalt och regionalt ledarskap som både syns i Gävleregionen och på den nationella arenan. Gävle måste förstärka samarbetet med framförallt Uppsala, Arlandaregionen, Västerås och Sandviken. Låt N 6 samarbetet ( Luleå, Skellefteå, Umeå, Övik, Sundsvall, Östersund ) bli en inspirationskälla. Genomför Business Arena Gävle varje år!

2. Vilka sätt tror du är de bästa för att Gävle skall få en framgångsrik kompetensförsörjning?
– Politiker måste mena allvar med att sätta skolan först. Högskolan behöver presterar bättre och öka sin attraktionskraft. Gävle kommun och Gävles företag behöver förstärka sitt samarbete med Uppsala universitet och världsledande universitet. Gävle behöver etablera yrkeshögskoleutbildningar (under 2018 togs beslut om 500 nya utbildningar i hela landet med drygt 14.000 nya platser 2019-varav endast 1 utbildning i Gävle (tandsköterska)!  

3 Hur skall vi få Gävle att uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag?  
– Genom att under 2019 kraftfullt synliggöra Microsofts etablering. Här finns nu en mycket unik möjlighet att sätta Gävleregionen på kartan - och leverera allt som utlovas i näringslivsprogrammet. N 6 städernas USP  - här finns mark, el och kompetens - visar att kommuner måste vara tydliga med sitt erbjudande. Den gamla sloganen Välkommen ombord är helt föråldrad (www.sv.wikipedia.org/wiki/Kommunslogan).

Vad tycker du personligen är den punkt där vi kan förbättra oss allra mest?
– Jag konsultar i hela landet inom samhällsbyggnadsområdet och med näringslivsutveckling och ser hur andra kommuner skickligt kommunicerar sin USP och syns i många olika sammanhang. Jag ser hur näringslivet och kommunerna uppträder tillsammans och tar en synlig plats på strategiska arenor. Att växa är ett teamarbete och då krävs en ömsesidig tillit mellan näringslivet och kommunen. Och nyttja de eldsjälar som finns och som har tillgång till stora nätverk och de viktiga arenorna. Låt privata företag ta ansvar och bygga nya fastigheter samt förvalta fastigheter för kommunala behov i stället för att skuldsätta kommunen med flera miljarder de närmste åren.

Har du några övriga synpunkter om Näringslivsprogrammet eller näringslivet i regionen i övrigt?
– Gävle och Region Gävleborg behöver blicka framåt- Nuvarande Vision 2025 måste omarbetas till den gemensamma Vision 2040. Region Gävleborg ska enligt uppgift rekrytera en regionutvecklingsdirektör och under året utarbeta en ny regional utvecklings strategi ( RUS). Här behöver näringslivet i Gävle vara med och påverka rejält. Sen behövs en konkret handlingsplan på regional nivå för att genomföra strategin.. Och det krävs en ömsesidig tillit mellan näringslivet, regionen och kommunen.

Namn: Lennart Sjögren
Ålder: 64 år
Titel: VD
Organisation: Lennart Sjögren Analys & Utveckling AB


Affärsmagasinet Företagsbladet kommer i en artikelserie att fråga våra beslutsfattare och företagare hur vi tillsammans skall klara av de tre näringslivspolitiska huvudmålen. Läsa mer om näringslivsprogrammet och ge gärna dina förslag och synpunkter på länken här.
https://effectplus.se/amne/gavle-kommun-naringslivsprogram-2018-2020

Företagsbladet ges ut 9 gånger om året och delas ut till alla företag i Gästrikland.
Affärsmagasinet utges av Gestrike Media AB som är ett privat oberoende mediaföretag utan presstöd eller partipolitisk tillhörighet.
Det redaktionella materialet är i huvudsak producerat av läsarna själva genom http://www.effectplus.se, Företagsbladets hemsida http://www.foretagsbladet.se eller via presstjänsten SvenskPress.se

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK