Dagens datum:

•••••

Lotta Petterson, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Lotta Petterson, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Attityden till företagsamma människor måste bli bättre

Publicerad: 10/3, 2019 av Joe Formgren

Gävle kommuns näringslivsprogram är framtaget i samverkan mellan Gävles näringsliv, myndigheter, utbildningssamordnare och Gävle kommun i syfte att stärka det lokala näringslivet. De näringslivspolitiska målen ska peka ut riktningen mot 2025 och näringslivsprogrammet är styrningen och handlingsplanen för att nå dit. Där beskrivs hur Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen. Affärsmagasinet Företagsbladet frågar Gävles makthavare, tjänstemän och företagare om hur de personligen ser på de tre näringslivspolitiska huvudmålen. Här går frågorna till Lotta Petterson, regionchef på Svenskt Näringsliv.

1. Hur anser du att Gävle kommun på bästa sätt skall skapa de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner inklusive Stockholmsregionen?
– Det är viktigt att Gävle kommun fokuserar på mål, strategi och ledarskap som grund för att bygga ett bättre företagsklimat. Ledande politiker och tjänstemän måste visa ett genuint engagemang och prata med företagen och då menar jag inte en viss bestämd, utvald, grupp utan vara lyhörd i olika grupper, områden, branscher, storlekar på företag. De flesta företag vill också göra rätt från början när det gäller lagar och regler. Då är det också viktigt att kommunen hjälper till och gör det lätt för företagen att göra rätt från första början – bemötande och service är viktigt i myndighetsutövningen.

2. Vilka sätt tror du är de bästa för att Gävle skall få en framgångsrik kompetensförsörjning?
– Upprätta en bra plan för samverkan i världsklass mellan skola och näringsliv. Börja tidigt i åldrarna att involvera föräldrar, elever, lärare, SYV:are (Studie- och yrkesvägledare) och de lokala företagen. Använd omvärlden som resurs i klassrummet. Gör UF-året obligatoriskt. Satsa på yrkeshögskolor och Högskolan i Gävle måste lägga ett större fokus på att samverka också med de små- och medelstora företagen i regionen.

3. Hur skall vi få Gävle att uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag?
– Har kommunen en bra, gemensam syn och plan för att förbättra företagsklimatet och arbeta strategiskt och långsiktigt så kommer många dörrar att öppna sig.

Vad tycker du personligen är den punkt där vi kan förbättra oss allra mest?
– Attityden till företagande och företagsamma människor måste bli bättre. Börja inifrån- och ut. Visar de ledande politikerna och tjänstemännen med sitt ledarskap, i mål och strategier att detta är viktigt kommer många punkter att förbättras och bli mer tydligt.

Har du några övriga synpunkter om Näringslivsprogrammet eller näringslivet i regionen i övrigt?
– En uppmaning till ledande politiker och tjänstemän i kommunerna; var lyhörd, intresserad och ödmjuk i relationen till företagen. Visa handlingskraft, följ upp planer, strategier och aktiviteter, ha en checklista och bocka av tillsammans med de lokala företagen. Tänk inte bara en viss näring utan tänk helhet och involvera fler näringar. Namn: Lotta Petterson Ålder: 49 år Titel: Regionchef Organisation: Svenskt Näringsliv

Affärsmagasinet Företagsbladet kommer i en artikelserie att fråga våra beslutsfattare och företagare hur vi tillsammans skall klara av de tre näringslivspolitiska huvudmålen. Läsa mer om näringslivsprogrammet och ge gärna dina förslag och synpunkter på länken här.
https://effectplus.se/amne/gavle-kommun-naringslivsprogram-2018-2020

Företagsbladet ges ut 9 gånger om året och delas ut till alla företag i Gästrikland.
Affärsmagasinet utges av Gestrike Media AB som är ett privat oberoende mediaföretag utan presstöd eller partipolitisk tillhörighet.
Det redaktionella materialet är i huvudsak producerat av läsarna själva genom http://www.effectplus.se, Företagsbladets hemsida http://www.foretagsbladet.se eller via presstjänsten SvenskPress.se

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK