Dagens datum:

•••••

Lars Engstrand, pensionerad näringslivsutvecklare på Gävle kommun.

Lars Engstrand, pensionerad näringslivsutvecklare på Gävle kommun.

Det krävs ett personligt intresse och ett starkt engagemang

Publicerad: 24/2, 2019 av Joe Formgren

Gävle kommuns näringslivsprogram är framtaget i samverkan mellan Gävles näringsliv, myndigheter, utbildningssamordnare och Gävle kommun i syfte att stärka det lokala näringslivet. Affärsmagasinet Företagsbladet frågar Gävles makthavare, tjänstemän och företagare om hur de personligen ser på de tre näringslivspolitiska huvudmålen. Här går frågorna till Lars Engstrand, pensionerad näringslivsutvecklare på Gävle kommun.

1. Hur anser du att Gävle kommun på bästa sätt skall skapa de bästa förutsättningarna för företagande?
– Ett personligt intresse och ett starkt engagemang! Ett personligt intresse och en stark drivkraft upphöjt till tre för att tillgodose företagens behov krävs av Gävle kommun. Detta gäller både politiker och tjänstemän. Det är även viktigt att politiker och tjänstemän har en samlad syn kring just hur man skapar de bästa förutsättningarna för företagande i kommunen.  

2. Vilka sätt tror du är de bästa för att Gävle skall få en framgångsrik kompetensförsörjning?
– Det måste vara attraktivt att jobba i Gävle. Därför måste vi alla vara stolta ambassadörer och verka för att fler ska vilja komma hit och/eller stanna kvar. Vi behöver också verka för att underlätta praktikplatser och Trossen-samarbeten genom ökad samverkan mellan skolan, Högskolan och företagen som behöver arbetskraft med rätt kompetens. Attraktiva företag med stort engagemang, intresse och framför allt starka och inspirerande förebilder hittar rätt kompetens, så det är viktigt att de egenskaperna finns hos företagen.  

3. Hur skall vi få Gävle att uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag?
– Den enda rätta vägen framåt är korta och snabba beslutsvägar, oavsett vad det gäller. Vi måste öka takten och vara ännu mer kund- och lösningsorienterade!  

Vad tycker du personligen är den punkt där vi kan förbättra oss allra mest?
– Som nämnt ovan, det handlar om att snabba upp beslutsvägarna och ha förståelse och intresse för företagarnas frågor = ENGAGEMANG.

Har du några övriga synpunkter om Näringslivsprogrammet eller näringslivet i regionen i övrigt?
– Efter många år på Näringslivsenheten inom Gävle kommun vill jag belysa vikten av att kommunen och näringslivet tar ett gemensamt ansvar. Den bästa lösningen på detta är ett näringslivsbolag där företag och kommun delar på ägandet. Fördelarna med delat ägande är bland annat att man styr mot samma mål, och arbetsprocesserna blir flexiblare och snabbare vilket i sin tur leder till ökad attraktionskraft. Detta bör utredas.

Namn: Lars Engstrand
Ålder: 67
Titel: Pensionerad näringslivsutvecklare

Affärsmagasinet Företagsbladet kommer i en artikelserie att fråga våra beslutsfattare och företagare hur vi tillsammans skall klara av de tre näringslivspolitiska huvudmålen. Läsa mer om näringslivsprogrammet och ge gärna dina förslag och synpunkter på länken här.
https://effectplus.se/amne/gavle-kommun-naringslivsprogram-2018-2020

Företagsbladet ges ut 9 gånger om året och delas ut till alla företag i Gästrikland.
Affärsmagasinet utges av Gestrike Media AB som är ett privat oberoende mediaföretag utan presstöd eller partipolitisk tillhörighet.
Det redaktionella materialet är i huvudsak producerat av läsarna själva genom http://www.effectplus.se, Företagsbladets hemsida http://www.foretagsbladet.se eller via presstjänsten SvenskPress.se

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK