effect_ikon_logo Midsommarstång Kräfta Surströmming Löpsedeln Halloween Alla Helgons dag (stearinljus) Juldekoration Alla hjärtans dag Löpsedel mobil Påsk Mina sidor Matrikel Premium Videomöte
effect logo wide

Dagens datum:

•••••

Gävle – en företagsam stad

Publicerad: 26/10, 2020

Rubriken kan ifrågasättas med tanke på Gävles urusla placering i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner! Gäller rubriken företagarna eller kommunen? Det var i alla fall temat när Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv i Gävleborg, var inbjuden att hålla föredrag på Gävles Företagarföreningars frukostmöte den 22 oktober på Gasklockorna i Gävle. Drygt 35 gäster hade bänkat sig för frukost, föredrag och lite nätverkande.

Gävles Företagarföreningar

Bengt-Göran Wikström, ordförande i Bergrenska Gårdens företagarförening hälsade alla välkomna.
– Vi har två frukostmöten kvar 2020, dels den 19 november när Katarina Ekspong ska berätta om hur GD bevakar näringslivsfrågorna, och dels den 10 december när Gävle kommun informerar om Trafikpusslet, det vill säga aktuell info om trafiksituationen i Gävle, sa Bengt-Göran Wikström.
Det finns 11 företagarföreningar i Gävle men det behövs fler medlemmar!

- Jag uppmanar alla företagare att bli medlem i någon av våra företagarföreningar, sa Bengt-Göran Wikström. Vi har en viktig funktion som bollplank och remissinstans hos Gävle kommun och ju fler medlemmar vi blir desto större betydelse får vi! Hör av er till Ralph Brodin, Brynäs Företagarförening, föreningarnas samordnare, eller till mig eller någon av övriga ordförande!

Företagarföreningarna behöver också fler som är beredda att arbeta aktivt med Företagarfrågor, till exempel genom att åta sig styrelseuppdrag!

Rapport från Näringslivsavdelöningen

Mattias Durnik, näringslivschef på Gävle kommun, informerade om vad som är aktuellt när det gäller näringslivsfrågor.

– Vi har bland annat haft en utbildningsdag för kommunens chefer tillsammans med inbjudna representanter för det lokala näringslivet, bland andra Lotta Pettersson, berättade Mattias Durnik. Arbetet är inriktat på att hitta nya och bättre vägar för att ge service för företagen i Gävle. När det gäller politikernas beslutsunderlag kommer vi i att från 26 oktober komplettera underlaget med analyser av hur olika beslut i kommunstyrelsen kan påverka det lokala näringslivet, vilket vi hoppas ska leda till ett förbättrat företagsklimat.

Upphandling och inköp har inlemmats i näringslivsavdelningen och en ny chef för de funktionerna presenterades: Håkan Bergström, som tillträdde den 1/10. Han har ett digert CV och har bland annat haft samma position i Uppsala kommun, Sandvikens kommun, Håbo Kommun samt Tierp. Håkan är född och uppvuxen i Gävle.

Rapport från Kommunstyrelsen

Åsa Wiklund Lång, kommunstyrelsens ordförande i Gävle kommun, informerade hur man ser på Näringslivsfrågorna på högsta politiska nivå i kommunen.

– Vi är väldigt måna om Gävles företagare och därför behöver vi arbeta mer med våra attityder för att förbättra vår placering i Svenskt Näringslivs enkät, sa Åsa Wiklund Lång. Vi ligger ju bra till och har gjort stora framsteg i NKI-mätningarna, där man mäter hur nöjda våra kunder är med bemötandet när det gäller olika myndighetsinsatser från vår sida. Ett bra företagsklimat är bra att ha på alla nivåer inom kommunen och inte enbart på Näringslivsavdelningen. – Vårt mål är att Gävle ska bli ett superbra ställe att vara företagare på, avslutade Åsa Wiklund Lång.

Information från Tactic Företagsförmedling

Björn Mårtensson är företagsförmedlare och regionchef på distrikt Norra Uppland och Gävleborg.

– Vi har regionkontoret i Gävle på Muréngatan 14 hos Joe Formgren och Mediatemplet, sa Börn Mårtensson, Vår primära målgrupp är små och medelstora företag och vi arbetar som konsulter när det gäller företags förändringsfrågor, som företagsköp och -försäljning, fusioner mm.
I processen ingår bland annat analys och värdering, utformning av en professionell beskrivning av objekten, leta efter rätt köpare eller säljare, rekommendera finansiering mm. – Vi rekommendertar att vi kontaktas i ett tidight skede och att man undviker att själv engagera sig i de här processerna och i stället koncentrerar sig på att driva verksamheten.

Information från Märta Forsberg Begravningsbyrå (ingår i Fonus koncernen)

Marlene Öhlander är Kundrådgivare på Märtha Forsbergs i Gävle och informerade om verksamheten.

– Människor tycker ofta att det är svårt att tala om vår verksamhet därför känns det viktigt för oss att synas och vara tillgängliga för frågor och funderingar kring begravningsverksamheten, sa Marlene Öhlander. Jag välkomnar varmt att hämta Vita Arkivet hos oss utan kostnad, en personlig ceremoni kan bli ett värdefullt minne att bära med sig när livet ska gå vidare. I Vita Arkivet hjälper du dina anhöriga genom att berätta om egna önskemål, men kan också ge dem friheten att själva bestämma.

Just nu har vi en fin Allhelgona kampanj som pågår. Vi vet att det är många som vill tända ett ljus vid graven och minnas någon de saknar vid Alla helgons dag. Men alla har inte den möjligheten, och i år kanske det är ännu fler på grund av covid-19. Här kan vi på Fonus och Märtha Forsbergs hjälpa till på ett fint och personligt sätt. Fredagen den 30 oktober går vi ut och tänder ljus enligt de beställningar vi har fått. Då tänder vi ett ljus, tar en bild och skickar bilden tillsammans med en hälsning från oss till beställaren.

Information från Svenskt Näringsliv

Lotta Petterson, Regionchef Gävleborg på Svenskt Näringsliv, intog scenen.

- Som regionchef jobbar jag mycket med näringspolitiska frågor, sa Lotta Petterson. Vi har 50 förbund med oss och 60 000 medlemmar och på vårt kontor i Gävle finns Byggföretagen, UF (Ung Företagsamhet) och Galaxen Bygg.

Ung Företagsamhet firar i år 40-årsjubileum och 2022 är det 30 år sedan UF Gävleborg startade.

– Ung Företagsamhet har varit väldigt framgångsrika när det gäller att inspirera skolungdomar att prova på att starta företag, sa Lotta Petterson. UF Gävleborg har också varit väldigt framgångsrika, men man siktar på att få fler elever med i verksamheten.

Men den stora frågan är ju, hur får vi igång Sverige efter Corona-pandemin?

– Vi behöver återstarta den svenska ekonomin och företagen i kölvattnet av Corona-krisen, sa Lotta Petterson. Och det behövs reformer för företagande, investeringar och jobbskapande.

Lokalt arbetar Lotta Petterson med en panel av lokala företag för att bolla frågor kring lokala näringslivsfrågor.

– På vår hemsida kommer vi snart att publicera en rapport om den kraftsamling vi hoppas kunna dra igång för återstarten, sa Lotta Petterson. Gävle kommun var tidigt ute med att vidta åtgärder för att mildra effekterna av Corona, bland annat betalade man räkningar snabbare och var mer frikostiga med att kräva betalt för sina egna tjänster, vilket förbättrat företagens cash-flow.

- Företagen i Gävle och deras 27.276 anställda bidrar tillsammans med 7,5 miljarder i skatt varje år, sa Lotta Petterson. Det visar på företagens betydelse för kommunen och välfärden!

Svenskt Näringslivs definition av företagsklimat: ”Företagsklimat är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

- Den primära målgruppen för vår enkät är företag med minst en anställd och i Gävle finns det 2.883 sådana företag. Ikommuner med Gävles storlek görs sedan ett urval av 400 företag som får möjlighet att svara på enkäten, sa Lotta Petterson. De är ju de företag som har bäst förutsättningar för att kunna växa.

De små och medelstora företagen utgör dessutom den största delen av medlemmarna i Svenskt Näringsliv, 98 procent!

– Det är mest män som svarar på enkäten, 72 procent av svaren, sa Lotta Petterson. 1/3-del av företagen uppger att de inte har någon egen direktkontakt med kommunen.

- Det krävs ett mycket långsiktigt arbete för att vända utvecklingen så att företagarna upplever en mer positiv attityd, sa Lotta Petterson. Det viktigaste i dagens läge är att Gävle kommun verkligen mobiliserar rejält för att vända utvecklingen!

Man kan också konstatera att Gävle är rejält sist av de 21 största kommunerna (städerna) i Sverige! Så det finns förbättringspotential.

Ibland kritiseras Svenskt Näringsliv för att det är för få som svarar på enkäten. I Gävle är det ca 5 % av företagen som svarar vilket kan jämföras med Novus och andra väljarundersökningar där bara ca 0,05 % av väljarkåren får komma till tals!

 

 

Mattias Durnik

Mattias Durnik

Håkan Bergström och Mattias Durnik

Håkan Bergström och Mattias Durnik

Åsa Wiklund Lång

Åsa Wiklund Lång

Marlene Öhlander

Marlene Öhlander

Björn Mårtensson

Björn Mårtensson

Lotta Petterson

Lotta Petterson

Bilden visar bakomliggande fakta till undersökningen av det lokala företagsklimatet 2020.

Bilden visar bakomliggande fakta till undersökningen av det lokala företagsklimatet 2020.

snittbetyg på sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen 2020 för samtliga kommuner i län

snittbetyg på sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen 2020 för samtliga kommuner i län

fördelning på antal anställda och bransch bland de deltagande företagen i kommunen. Endast branscher

fördelning på antal anställda och bransch bland de deltagande företagen i kommunen. Endast branscher

Fördelning på kön och ålder bland de deltagande företagen i kommunen.

Fördelning på kön och ålder bland de deltagande företagen i kommunen.

De vanligaste ärendena vid företagens kontakter med kommunen jämfört med Sverigesnittet i fallande o

De vanligaste ärendena vid företagens kontakter med kommunen jämfört med Sverigesnittet i fallande o

De företag som haft kontakt med kommunen angående tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll

De företag som haft kontakt med kommunen angående tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll

Snittbetyg på det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen 2006-2020. Snittet från före

Snittbetyg på det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen 2006-2020. Snittet från före

Snittbetyg på sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen 2020 för samtliga kommuner i län

Snittbetyg på sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen 2020 för samtliga kommuner i län

Påverkan av brottslighet/otrygghet

Påverkan av brottslighet/otrygghet

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga