Dagens datum:

•••••

Gävle kommun behöver bli mycket bättre på bemötandet

Publicerad: 18/2, 2019 av Joe Formgren

Gävle kommuns näringslivsprogram är framtaget i samverkan mellan Gävles näringsliv, myndigheter, utbildningssamordnare och Gävle kommun i syfte att stärka det lokala näringslivet. Affärsmagasinet Företagsbladet frågar Gävles makthavare, tjänstemän och företagare om hur de personligen ser på de tre näringslivspolitiska huvudmålen. Här går frågorna till Mattias Eriksson Falk.

1. Hur anser du att Gävle kommun på bästa sätt skall skapa de bästa förutsättningarna för företagande?
– Det Gävle kommun behöver fokusera på är att ha byggklar mark i olika omfattning och i olika lägen för att passa olika företag och verksamheters behov. Gävle kommun behöver också vara en serviceinriktad kommun där man jobbar snabbt och effektivt med handläggning och beslut, men också vara lösningsorienterade vid problem.

2. Vilka sätt tror du är de bästa för att Gävle skall få en framgångsrik kompetensförsörjning?
– Sverigedemokraterna har föreslagit att man ska utveckla relationen mellan gymnasieskola och högskola för att tidigt skapa en röd tråd genom utbildningen och samtidigt uppmuntra vidarestudier på högskola eller universitet. I Sverigedemokraternas förslag agerar högskolestudenter som mentorer till gymnasieelever och stöttar dessa i deras utveckling samtidigt som man ger råd och stöd i olika studiesituationer.

3. Hur skall vi få Gävle att uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag?
– Gävle som kommun har ett gynnsamt läge, samtidigt som vi är porten till Norrland och den utvecklingspotential som finns där har vi även ett attraktivt läge gentemot Mälardalen och städer som Uppsala, Västerås och Stockholm. Genom att erbjuda goda etableringsmöjligheter för nya företag och en bra kommunikation både norrut och söderut så öppnar vi som kommun både för inflyttning av kompetens såväl som pendling till Gävle kommun från andra kommuner.

För att få kompetens att flytta till Gävle eller att stanna krävs det också att den service man som medborgare kan förvänta sig av kommunen som förskola, skola, vård och omsorg finns och är fungerande för att familjer ska kunna leva och bo i Gävle kommun. 

Gävle kommun behöver ha ett bra samarbete med Region Gävleborg för att underlätta pendlingen över kommun- och länsgränser med så få hinder som möjligt. Sverigedemokraterna ser behov av att Sverige får ett nationellt heltäckande biljettsystem för kollektivtrafiken så att pendlingen blir enkel.

Nya företagsetableringar innebär också med stor förhoppnings av andra verksamheter växer upp kring dessa, såsom underleverantörer, stödfunktioner, restaurangverksamhet m.m.

Vad tycker du personligen är den punkt där vi kan förbättra oss mest?
– Gävle kommun behöver bli mycket bättre på bemötandet gentemot etablerade företag och nya som vill starta i Gävle. Det låter enkelt, men att skapa en relation mellan två parter och få denna att fungera och utvecklas kräver mycket jobb som såväl politiker som medarbetare måste stötta och jobba hårt för.

För Sverigedemokraterna är det viktigt att skapa kedjor av framgång i vår kommun. Den framgången byggs genom samarbete mellan kommun, företag, högskola, föreningsliv och ideella organisationer. För vår del hade detta gärna varit något som lyfts fram som stärkande för Gävle och en potential att utveckla och bygga upp långsiktigt.

 

Namn: Mattias Eriksson Falk
Ålder: 28 år
Titel: Kommunalråd i opposition
Parti: Sverigedemokraterna

 

Affärsmagasinet Företagsbladet kommer i en artikelserie att fråga våra beslutsfattare och företagare hur vi tillsammans skall klara av de tre näringslivspolitiska huvudmålen. Läsa mer om näringslivsprogrammet och ge gärna dina förslag och synpunkter på länken här.

https://effectplus.se/amne/gavle-kommun-naringslivsprogram-2018-2020

 

Företagsbladet ges ut 9 gånger om året och delas ut till alla företag i Gästrikland.
Affärsmagasinet utges av Gestrike Media AB som är ett privat oberoende mediaföretag utan presstöd eller partipolitisk tillhörighet.
Det redaktionella materialet är i huvudsak producerat av läsarna själva genom http://www.effectplus.se, Företagsbladets hemsida http://www.foretagsbladet.se eller via presstjänsten SvenskPress.se

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK