Dagens datum:

•••••

Gävle kommun erbjuder stödpaket till lokala företagare

Publicerad: 23/3, 2020 av Sofia Eklund

Spridningen av coronaviruset har lett till att flera näringsverksamheter i kommunen har drabbats hårt. Gävle kommun har identifierat ett antal åtgärder som syftar till att mildra konsekvenserna av vikande inkomster för företagen.

- Våra företagare är en viktig nerv för livskraften i vår kommun. Snabba insatser behövs och vi vill göra det vi kan för att hjälpa vårt lokala näringsliv från kommunens sida, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande.

I dagarna har Livsmiljö Gävle tillsammans med Gävle kommuns näringslivsavdelning gått igenom delar av kommunens verksamheter för att se vad som kan göras i ett första steg.

- Vi har just nu ett läge där vi måste kraftsamla för att undvika stora uppsägningar och konkurser. Vi har identifierat flera möjligheter till lättnader för företagen samtidigt som arbetet för att hitta ytterligare insatser i hela kommunkoncernen pågår för att underlätta för näringslivet, säger Göran Arnell, kommundirektör.

Förfallodatum för fakturor kommer att senareläggas till tidigast den 1 september när det gäller:
• Markupplåtelser på kommunal mark
• Arrenden på kommunal mark
• Avgifter för platsupplåtelse avseende allmän platsmark
• Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
• Avgifter för förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden samt mark-, rivnings- och bygglov
• Årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll
• Årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd

Företagare som fått fakturor där datum inte justerats kan kontakta Gävle kommuns kundtjänst (tonval 5 för företagare).

- Vår politiska signal från majoriteten är att hela kommunkoncernen ska titta på ytterligare åtgärder som kan mildra konsekvenserna för näringslivet av pågående pandemi. Glädjande nog har redan kommunala bolag som Gavlefastigheter och Gavlegårdarna tagit beslut om att ge anstånd för hyresinbetalningar, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Nu behöver vi samverka mer än någonsin. Målet är så klart att vi alla ska klara oss igenom denna situation på bästa sätt, avslutar Åsa Wiklund Lång.

Gävle kommun kommer löpande att uppdatera kommunkoncernens stödåtgärder för näringslivet på kommunens hemsida. Du hittar informationen på: https://www.gavle.se/service-och-information/information-om-coronaviruset/foretag-och-naringsliv-gallande-coronaviruset/

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK