Dagens datum:

•••••

Gävle ligger fortsatt högt i nöjd kundindex.

Gävle ligger fortsatt högt i nöjd kundindex.

Gävle ligger fortsatt högt i nöjd kundindex

Publicerad: 26/4, 2021 av Det händer i Gävle

Gävle ligger fortsatt högt i den årlig kundundersökning som genomförs bland företagare av Stockholm Business Alliance och Sveriges kommuner och regioner. I år gjordes för första gången en Nöjd upphandlings index och där hamnar Gävle på ett sammantaget godkänt resultat.

370 av Gävles företagare har svarat på årets enkätundersökning, som bygger på 2020 års ärenden inom bygglov, markupplåtelse, livsmedelskontroll, brandskydd, serveringstillstånd och miljö- och hälsoskydd.

– Vi fortsätter att utveckla en serviceinriktad myndighetsutövning, där kommunen bidrar till att skapa goda möjligheter för våra företagare. Vår målsättning är alltid att bli ännu bättre och vi behöver ha en fortsatt god dialog med våra företagare, säger Helene Åkerlind (L), kommunalråd med särskilt ansvar för näringslivsfrågor.

Företagarna svarar bland annat på frågor kring effektivitet, bemötande, tillgänglighet och rättssäkerhet. Årets mätning visar att Gävle i den sammantagna bedömningen går från 73 till 72, men ett resultat på mellan 70 och 80 klassas som högt. Fjolårets resultat var det bästa för Gävle sedan man började delta i mätningen 2012.

– Oavsett resultat kan vi alltid bli bättre. Vi vill tacka alla företagare som deltagit i undersökningen, svaren är en hjälp när vi fortsätter att utveckla vår service, säger Göran Arnell, kommundirektör.

Mätningen visar att Gävle förbättrar sitt resultat i kategorierna mark och livsmedel. Däremot tappar man något för bygg och servering. Mest tapp gäller miljö och brand.

– För första gången ligger vi över 80 när det gäller mark, vilket klassas som mycket högt. Det är glädjande att den hjälp och guidning vi ger uppskattas. Vi fortsätter med våra internutbildningar i hur man ger företag god service och utvecklingen av våra digitala tjänster. Vi ser också att det är fortsatt viktigt att vi har fokus på bygglovsprocessen, säger Eva Jackson, sektorchef Livsmiljö Gävle.

För första gången gjordes även en nöjd upphandlingsindex, NUI. I NUI mäts information, tillgänglighet, effektivitet, bemötande, kompetens och rättssäkerhet. I NUI hamnar Gävle strax över 70 gällande tillgänglighet, bemötande och effektivitet och strax under 70, och godkänt, för information och rättssäkerhet. För kompetens hamnar Gävle på index 59, vilket är lågt. Sammantaget ett NUI på 60 för samtliga 45 upphandlingsärenden, vilket ligger i linje med genomsnittet på 63 för alla medlemskommuner. I fjolårets pilotomgång ingick 19 ärenden och Gävle hade då ett NUI på 78.

– Jag är glad åt att vi uppfattas som tillgängliga, effektiva och har ett bra bemötande. Varför vi får ett lågt index för kompetens behöver vi titta närmare på och se om det är en tillfällighet eller om vi behöver göra utbildningssatsningar, säger Håkan Bergström, upphandlingschef.

Gävles resultat i NKI fördelat per myndighetsutövning: (Fjolårets resultat inom parentes)

Brandskydd: 77 (84)
Bygglov: 66 (69)
Markupplåtelse: 81 (76)
Livsmedel: 78 (77)
Miljö- och hälsoskydd: 64 (72)
Serveringstillstånd: 69 (70)

Källa: https://www.gavle.se

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK