Dagens datum:

•••••

Göran Arnell om Gävles näringslivsprogram

Göran Arnell om Gävles näringslivsprogram

Göran Arnell om Gävles näringslivsprogram

Publicerad: 28/1, 2019 av Joe Formgren

Gävle kommuns näringslivsprogram är framtaget i samverkan mellan Gävles näringsliv, myndigheter, utbildningssamordnare och Gävle kommun i syfte att stärka det lokala näringslivet. Affärsmagasinet Företagsbladet frågar Gävles makthavare, tjänstemän och företagare om hur de personligen ser på de tre näringslivspolitiska huvudmålen. Här går frågorna till Gävles kommundirektör Göran Arnell.

De näringslivspolitiska målen ska peka ut riktningen mot 2025 och näringslivsprogrammet är styrningen och handlingsplanen för att nå dit. Där beskrivs hur Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

1. Hur anser du att Gävle kommun på bästa sätt skall skapa de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner inklusive Stockholmsregionen?
På en övergripande nivå kan vi idag, i samtal med övriga 54 kommuner i Stockholm/Mälardalen, se tre flaskhalsar för tillväxt som jag bedömer att vi måste bli bäst på för att klara konkurrensen:
• Energiförsörjning
• Infrastruktur
• Kompetensförsörjning

2. Vilka sätt tror du är de bästa för att Gävle skall få en framgångsrik kompetensförsörjning?
– Det handlar om tre saker: att människor utbildar sig mot de kompetensbrister företagen ser framåt, det handlar bland annat om attityd och möjligheter att gå högre utbildning. Det andra är förstås att Gävle som bostadsort har en attraktiv livsmiljö och det tredje att företagen uppfattas som attraktiva arbetsplatser.

3. Hur skall vi få Gävle att uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag?
– Vi måste naturligtvis ha de hårda basfaktorerna på plats, tex kompetens, fastigheter och lokaler, energi, infrastruktur osv men sedan ligger mycket i hur vi ser på oss själva och våra styrkor. Affärer är ju hur vi agerar med varandra och tillsammans. Det är ofta det man ser när man tex använder ”Småland” som exempel. Dit måste vi komma. En gemensam målbild.

Vad tycker du personligen är den punkt där vi kan förbättra oss mest?
– Förutsättningarna för företagande kommer förändras dramatiskt framåt och i allt snabbare takt. Se t.ex på detaljhandel, näthandel, var produkter och tjänster kan tillverkas och utföras, digitalisering, dragkampen om kompetenser. Jag tror att vi måste bli bättre att tillsammans förutse framtiden och tidigt förbereda oss och skapa förutsättningar för den nya verkligheten.
Jag ser det som helt avgörande att arbetet med näringslivets förutsättningar och villkor är något vi arbetar med tillsammans, alla de aktörer som på något sätt kan påverka vår konkurrenskraft.
Företagen, statliga aktörer, kommuner, investerare, media och Gävleborna.

Namn: Göran Arnell
Ålder: 58 år
Titel: Kommundirektör
Organisation: Gävle Kommun.

 

Affärsmagasinet Företagsbladet kommer i en artikelserie att fråga våra beslutsfattare och företagare hur vi tillsammans skall klara av de tre näringslivspolitiska huvudmålen. Läsa mer om näringslivsprogrammet och ge gärna dina förslag och synpunkter på länken här.
https://effectplus.se/amne/gavle-kommun-naringslivsprogram-2018-2020

Företagsbladet ges ut 9 gånger om året och delas ut till alla företag i Gästrikland.
Affärsmagasinet utges av Gestrike Media AB som är ett privat oberoende mediaföretag utan presstöd eller partipolitisk tillhörighet.
Det redaktionella materialet är i huvudsak producerat av läsarna själva genom www.effectplus.se,
Företagsbladets hemsida www.foretagsbladet.se eller via presstjänsten SvenskPress.se

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK