Dagens datum:

•••••

Johan Tunhult, Regionchef Gävleborg, Mellansvenska Handelskammaren.

Johan Tunhult, Regionchef Gävleborg, Mellansvenska Handelskammaren.

Johan Tunhult om Gävles näringslivsprogram

Publicerad: 6/2, 2019 av Joe Formgren

Gävle kommuns näringslivsprogram är framtaget i samverkan mellan Gävles näringsliv, myndigheter, utbildningssamordnare och Gävle kommun i syfte att stärka det lokala näringslivet. Affärsmagasinet Företagsbladet frågar Gävles makthavare, tjänstemän och företagare om hur de personligen ser på de tre näringslivspolitiska huvudmålen. Här går frågorna till tidigare näringslivschefen Johan Tunhult.

1. Hur anser du att Gävle kommun på bästa sätt skall skapa de bästa förutsättningarna för företagande?
– Arbeta vidare med ständiga förbättringar av NKI resultaten för att få en effektivare och kvalitetssäkrad hantering av myndighetsärenden. Viktigt att det skapas konkreta mätbara mål inom identifierade förbättringsområden med ansvarig person som dokumenteras i verksamhetsplanen för resp sektor.

2. Vilka sätt tror du är de bästa för att Gävle skall få en framgångsrik kompetensförsörjning?
– Genom ökad och effektivare samverkan mellan näringsliv, högskola, kommun och region. Ett initiativ till detta är Industrisamtal 2019 som arrangeras av HIG samt Mellansvenska Handelskammaren där viktiga arbetsgivare för regionen medverkar.

3. Hur skall vi få Gävle att uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag?
– Min erfarenhet är att attraktivitet för en plats handlar om en attraktiv helhet ur ett bo, leva, verka perspektiv dvs att erbjuda bra boende, bra förskolor/skolor, kultur, föreningsliv och idrott och företagsklimat.
Utöver detta ha en långsiktig planering för tillgänglig attraktiv industrimark och en politik som signalerar att etablering av nya företag samt tillväxt i befintligt näringsliv är prioriterade frågor.

Vad tycker du personligen är den punkt där vi kan förbättra oss allra mest?
– På olika sätt i samtliga tillgängliga kanaler lyfta allt positivt som händer i kommunen. Framgång föder framgång!
Att skapa ett gemensamt forum med vi känsla där näringsliv, politik, tjänstemän samt andra intressenter med högt förtroende, tillit och respekt för varandras resp roller diskuterar ”Hur skapar vi gemensamt tillväxt i Gävle kommun”.

För att lyckas leverera de ingående framgångsfaktorerna och de konkreta målen behöver samtliga känna till programmet och dess ägare ha ett tydligt mandat för genomförandet i organisationen.

Namn: Johan Tunhult
Ålder: 51 år
Titel: Regionchef Gävleborg
Organisation: Mellansvenska Handelskammaren

 

Affärsmagasinet Företagsbladet kommer i en artikelserie att fråga våra beslutsfattare och företagare hur vi tillsammans skall klara av de tre näringslivspolitiska huvudmålen. Läsa mer om näringslivsprogrammet och ge gärna dina förslag och synpunkter på länken här.
https://effectplus.se/amne/gavle-kommun-naringslivsprogram-2018-2020

Företagsbladet ges ut 9 gånger om året och delas ut till alla företag i Gästrikland.
Affärsmagasinet utges av Gestrike Media AB som är ett privat oberoende mediaföretag utan presstöd eller partipolitisk tillhörighet.
Det redaktionella materialet är i huvudsak producerat av läsarna själva genom http://www.effectplus.se, Företagsbladets hemsida http://www.foretagsbladet.se eller via presstjänsten SvenskPress.se

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK