effect_ikon_logo Midsommarstång Kräfta Surströmming Löpsedeln Halloween Alla Helgons dag (stearinljus) Juldekoration Alla hjärtans dag Löpsedel mobil Påsk Mina sidor Matrikel Premium Videomöte
effect logo wide

Dagens datum:

•••••

Konstruktiv morgondialog om Gävles företagsklimat

Publicerad: 21/9, 2019

Fredagen den 20 september bjöd Gävle kommun in företagare, politiker och tjänstemän till ett frukostmöte där det diskuterades vad som är bra och framför allt vad som kan bli ännu bättre när det gäller Gävles företagsklimat.

Den 23 januari i år genomfördes i Gasklockorna en uppföljningsdag om Gävles kommuns näringslivsprogram. Då redovisades de aktiviter som genomförts under 2018 vilket var mer än 78 procent av näringslivsprogrammets 66 prioriterade aktiviteter. Annika Janglund från Näringslivskontoret hälsade alla välkomna innan Helene Åkerlind, kommunalråd och ordförande i näringslivsutskottet samt nytillträdde näringslivsdirektören Mattias Durnik gav sin syn på det fortsatta arbetet.

– Det var en mycket positivt morgon, som visade att vi både vill och måste arbeta tillsammans för att skapa bra förutsättningar för företag och företagande i Gävle, säger Mattias. Jag vill skicka ett mycket stort tack till alla deltagare för att man väljer att engagera sig i att förbättra Gävles företagsklimat!
Träffen gav mig som ny på min tjänst en chans att få höra direkt från många företagare vad vi gör bra och ska fortsätta att utveckla men även vad vi som kommun behöver förbättra. Jag tar med mig flera viktiga kunskaper från morgonens träff, bland annat konkreta förbättringsåtgärder inklusive vikten att kommunicera det som sker och händer inom ramen för Näringslivsprogrammet. För min egen del kommer jag att göra mitt allra bästa för att bidra på flera sätt, men en viktig uppgift i min roll är att arbeta för att vi som kommun prioriterar och arbetar med de åtgärder som ger bäst effekt på att utveckla företagsklimatet i Gävle.

Deltagarna var indelade i mindre grupper och fick diskutera vad som är bra och vad som kan förbättras mellan regionens företag i dialogen med kommunen. Ett intressant reflektion som framkom var tjänstemännens roll kontra politikernas och skillnaden på företagsvänlig politik och lagstadgad myndighetsutövning.

När det kom till frågan hur vi tillsammans kan skapa ett bättre företagsklimat så var tongångarna att det handlar det om en ömsesidig förståelse och kunskap om de olika parternas roller för ett gott samarbete. Det är väl självklart för de allra flesta att en region mår bra om företagandet mår bra och frodas men när det kommer till frågan om attityd så borde hela policyn ändras till att kommunen är en serviceinrättning med kunniga tjänstemän inom sina särskilda kompetensområden. I princip skall ett "Nej" aldrig vara ett svar, utan hellre ett förslag på att gör så här i stället.

När det gäller olika mätningar och undersökningar var alla rörande överens om att självklart skall en kommun av Gävles storlek och geografiska läge rankas högre och helst ha som ambition att vara ett föredöme. Fler konkreta och lätt mätbara mål är sannolikt den logiska vägen dit precis som i idrottsvärlden. En tabell ljuger nämligen aldrig. Sammanfattningsvis behövs ännu mer "verkstad" samt förståelse, samarbete och bra kommunikation för att nå dit.


Några röster från deltagarna som fick frågorna vad de tog med sig från mötet och vad de personligen kommer att bidra med för ett bättre företagklimat.

​– Jag är oerhört tacksam att så många företagare vill arbeta tillsammans för att göra Gävle mer näringsrik. En morgon med bra samtal. Känns som vi är i starten på att tillsammans vända trenden i vårt näringslivsklimat.
Helene Åkerlind (L)
Kommunalråd och ordförande i näringslivsutskottet

– Det var en väldigt bra morgon där känslan och stämningen var betydligt bättre än på länge i det forumet. Jag tar med mig informationen att det görs väldigt mycket bra aktiviteter för att utveckla näringslivsprogrammet. Det som då blir en konsekvens av det är att jag berättar för andra om den positiva känslan kring programmet och kommunen generellt. Så man kan säga att jag tänker börja med ett ambassadörskap i att sprida allt bra som görs och sluta kritisera och ifrågasätta. Den attityden hoppas jag skall bidra till en bättre företagsklimat med stolthet som den största grundpelaren.
Magnus Lindmark
Försäljningschef på Bilmetro personbilar

– Jag tar med migg inspirationen och viljan från alla som var där, men också att vi har mycket kvar att göra. ”Företagande” är ett brett område. Jag tror till exempel att vi behöver dela upp våra träffar och möten i verksamhetsområden, för att inte samtalen ska vara för högtflygande. Dialogen behövs kännas igen och vara nära de som deltar.
Att fortsätta hålla fokuset på företagandet i de frågor som passerar mitt bord dagligen. Att fortsätta besöka och ha personlig dialog med företagare. Bjud gärna in mig.
Jan Myléus (KD)
Kommunalråd i opposition

– Jag tyckte att morgonen var mycket givande. Man ser att kommunen, politiker och tjänstemän är intresserad av att samarbeta med näringslivet för att skapa ett bra näringslivsklimat i Gävle. Det som jag tog mest fasta på under förmiddagen var ordet VI. Vi, företagare och kommunen - tjänstemän och politiker- måste tillsammans verka för ett gott näringslivsklimat i Gävle. För att det ska vara möjligt så måste ”båda sidor” göra sin del för att det ska fungera.
Jag som företagare kan bidra med är att försöka engagera fler företagare i dom dialoger och mötesplatser som finns. På så sätt når vi ut till fler entreprenörer som får chansen att påverka näringslivsklimatet.
Birgit Elonen
Företagare
MURTEK Sverige AB / DinStad

– Jag tar med mig att vi måste göra det tillsammans, skrota vi och dom. Jag ska göra allt jag kan i alla mina befattningar för att företagsklimatet ska bli bättre.
Pekka Seitola
Entreprenör och ledamot i kommunfullmäktige

– Det finns ett bra engagemang och en god vilja från många håll, vilket känns positivt och hoppfullt. Jag tror samtidigt att det behövs mer ”vi” i de här frågorna. Vi sitter i samma båt och vi borde därför ro åt samma håll men det är inte alltid vi gör det. Det heter ju vi-sion! Det är först när alla i både ord, tanke och handling ”lever” de mål, strategier och värderingar som överenskommits som det blir verkstad på riktigt. Där har vi en bra bit kvar, känner jag.
Det jag själv redan gör och kan göra mer av är att vara en positiv ambassadör som lyfter allt som är bra. Dessutom erbjuder jag mina tjänster för att utveckla de här frågorna ännu mer – det är ju det jag jobbar med till vardags och jag vill gärna kunna bidra mer på hemmaplan istället för att åka till andra kommuner.
Johan Dahl
Föreläsare, författare, förbättrare

– Det var en hel del som jag snappade upp under morgonen men jag fick en härlig känsla av att de flesta kommentarer ger en hoppfull känsla av att vi kanske tar mer fokus på företagstänk i de framtida dialogerna. Morgonens möte kändes mer positivt än på länge.
Det nämndes mycket kring team och vi-känsla och det är bra. Efter menti-övningen så ger det en hel del att reflektera över då det visar på att kommunen bör börja med att se över ledarskapet i några av sektorerna samt att ge näringslivet en egen sektor för att stärka trovärdigheten på ”företagsklimatet”. Det behövs lite handlingskraft, mod och våga prova. Mer av sluta prata och gör.
Själv kommer jag att lägga mer tid och kraft på att få fler företagare att engagera sig och vara delaktiga i större utsträckning än tidigare och få dessa att vara med och påverka.
Ralph Brodin
Ordförande Brynäs företagarförening och pensionerad f.d. grosshandlare

– Det är oerhört värdefullt att sitta och resonera om företagens utmaningar med personer jag aldrig träffat förr. Det ger nya insikter om andra frågor än de jag vanligtvis engagerar mig i. Samtidigt kan det behövas möten som har olika fokusområden där de företag deltar som har specifika intressen som mark, bygg, miljö och inköp, hållbarhet m.m.
Jag kommer att prata mer om goda exempel och även lobba för att få med mig någon företagarvän till nästa träff som aldrig varit med tidigare.
Anna Carina Alfsdotter
Coach och konsult

– Det var ett givande och trevligt möte. Att förändra Gävles näringslivsklimat är en komplex uppgift. Vi är många företag med olika behov beroende på bransch. Gävle komun har enorma möjligheter som vi måste ta tillvara. Att gå från att vara en förvaltande organisation till proaktiv är en ledningsfråga. Ändra attityd i alla led är viktigt. En investerad krona i företagsfrämjade åtgärder kan ge tiofalt tillbaka i skattekronor att använda i vård skola och omsorg.
Jag kommer att fortsätta jobba för att föra fram företagens behov i möten jag sitter i.
Bengt-Göran Wikström
Ordf. Berggrenska gårdens företagarförening

– Nu gäller det att fortsätta göra verkstad, sprida det som är bra och ta tag i det som behöver utvecklas. Vi kommer nu att sammanfatta allt som kom fram från dialogfrågorna och se över förbättringsförslagen.
Annika Janglund
Näringslivsutvecklare Gävle kommun

– Jag blir imponerad av engagemanget hos deltagarna och att man tar sig tid som företagare och deltar för att utveckla alla företagares förutsättningar i Gävle. Jag tar särskilt med mig kommentarerna om uppföljning som företagarna hade. Vi måste utveckla vår uppföljning och se till att vi snabbare ger feedback på åtgärder som sker. Jag kommer att bevaka den verksamhet jag är ansvarig för och se till att vi utför allt det vi som kommun sagt att vi ska göra för företagen. Följa upp våra utförda aktivitet och bevaka hur vi följer upp svaren.
Ahmed Amin
Ordförande Arbetsmarknads- och Funktionsrättsnämnden

– Jag fick bekräftelse på att vi jobbar på rätt sätt. När kunder ringer in till mig löser jag deras problem och kontaktar sedan dem med lösningen.
Inom kommunen kan en företagare slussas runt bland 6-7 personer för att komma rätt, enligt de jag satt med.
Thomas Bäck
Miljökoordinator, Gästrike återvinnare.

– Det var en väldigt givande morgon. Från kommunens sida måste vi bli bättre på återkoppling när vi tagit med oss en fråga från företagare. Vi måste också se över vilken den bästa kanalen för detta är. När vi skriver beslut från kommunens sida måste vi också se över språket så beslutet verkligen är tydligt. Vi skulle även kunna undersöka möjligheten att ha olika forum för företagare, politiker och tjänstemän inom olika nischer. Exempelvis byggande, restaurang osv.
Jag kommer att försöka träffa ännu fler företagare. Jag tror mycket på att en dialog skapar bättre förståelse men att dialog också föder många bra förslag. Många synpunkter på kommunens verksamhet handlar om samhällsbyggnadsfrågor, därför kommer jag som ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden att försöka ha en så bra dialog som bara möjligt med företagarna och även se över politiska förslag på området.
Daniel Olsson (S)
Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
Gävle KommunNäringslivsprogrammet är framtaget i samverkan mellan näringslivet, myndigheter och Gävle kommun i syfte att stärka det lokala näringslivet.
De näringslivspolitiska målen ska peka ut riktningen mot 2025 och näringslivsprogrammet är styrningen och handlingsplanen för att nå dit. De tre huvudmålen är:
• Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen.
• Gävle har en framgångsrik kompetensförsörjning.
• Gävle ska uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag.


Läs mer om Näringslivsprogrammet i Företagsbladet
https://www.foretagsbladet.se/search?search=n%C3%A4ringslivsprogram

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga