effect_ikon_logo Midsommarstång Kräfta Surströmming Löpsedeln Halloween Alla Helgons dag (stearinljus) Juldekoration Alla hjärtans dag Löpsedel mobil Påsk Mina sidor Matrikel Premium Videomöte
effect logo wide

Dagens datum:

•••••

Mackmyra förbättrar resultatet.

Mackmyra förbättrar resultatet.

Mackmyra förbättrar resultatet

Publicerad: 20/8, 2021

Årets andra kvartal fortsätter att bidra till Mackmyras positiva resultatutveckling. Försäljningsmässigt blev våren något mer avvaktande än vad vintern var men med bättre bruttomarginaler. Detta tillsammans med att vårt kostnadsbesparingsprogram, som levererar betydligt lägre operationella kostnader än föregående år, gör att Mackmyra når en EBIT-förbättring om 3,7 MSEK i kvartalet och ackumulerat under de första sex månaderna har EBIT-resultatet förbättrats med 8,3 MSEK jämfört med 2020.

Nettoomsättningen uppgår under det andra kvartalet till 21,1 MSEK (21,7), en minskning med 3% (+5).

  • Bruttoresultatet uppgår under det andra kvartalet till 11,0 MSEK (9,0), en ökning med 22% (-18%).
     
  • Rörelseresultatet uppgår under det andra kvartalet till -0,9 MSEK (-4,6).
     
  • Justerat EBITDA uppgår under det andra kvartalet till 0,2 MSEK (-2,9).
     
  • Kassaflödet efter investeringar uppgår under det andra kvartalet till -5,4 MSEK (0,4).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q2

Den 11 maj hölls Mackmyras årsstämma på Epicenter i Stockholm. Stämman beslutade bl.a. att ersätta David Hedman som efter 10 år valt att lämna styrelsen, med Mikael Dugge Engström. Övriga ledamöter omvaldes. Vidare fattades beslut om ett sedvanligt emissionsbemyndigande för styrelsen.

Mackmyra introducerade en ny utgåva i den exklusiva serien Moment, en hyllning till originaldestilleriet på Mackmyra Bruk men också ett avstamp mot framtiden. Moment Brukswhisky DLX är en single malt whisky som sedan destilleringen på Mackmyra Bruk fått mogna i Bodås Gruva. Utgåvan har samma grundrecept, men är betydligt äldre och en extra lyxig version av Mackmyras klassiska Brukswhisky och finns tillgänglig i begränsad upplaga från den 9 juni i Systembolagets beställningssortiment.

VD-ORD

Årets andra kvartal fortsätter att bidra till Mackmyras positiva resultatutveckling. Försäljningsmässigt blev våren något mer avvaktande än vad vintern var men med bättre bruttomarginaler. Detta tillsammans med att vårt kostnadsbesparingsprogram, som levererar betydligt lägre operationella kostnader än föregående år, gör att Mackmyra når en EBIT-förbättring om 3,7 MSEK i kvartalet och ackumulerat under de första sex månaderna har EBIT-resultatet förbättrats med 8,3 MSEK jämfört med 2020.

Under Q2 minskar Mackmyras omsättning med 3%. Men om man rensar för det tillskott som handspritsaffären gav under Q2 2020 så ökar dock omsättningen med 10%. Under första halvåret är tillväxten 9% men exkluderat förra årets handspritsaffär så är tillväxten 16%. Till den med 15% ökande flaskförsäljningen bidrar fortsatt framförallt den viktiga asiatiska tillväxtmarknaden Taiwan men även Storbritannien. Den tyska marknaden har under kvartalet minskat något. Sverige och försäljningen genom Systembolaget är fortsatt stabil och ökar marginellt. Fatförsäljningen var under början av kvartalet trevande men i takt med att pandemirestriktionerna lättades så ökade också möjligheterna till kundmöten och provningar och sammantaget växte försäljningen under kvartalet med 6% avseende fat/Reserve. Bruttovinsten ökar under kvartalet med 21% som en effekt av 10%-enheter högre bruttomarginal (52%) än motsvarande period föregående år (42%). Bakom ökningen av bruttomarginalen ligger ett flertal faktorer såsom en större andel exportförsäljning, en medveten prishöjningsstrategi men också att fjolårets handspritsaffär hade mycket låg marginal. Framöver kommer fortsatt stort fokus ligga på en målstyrd försäljning med väl avvägd produkt- och marknadsmix samtidigt som vi vidtar åtgärder för att sänka våra produktionskostnader generellt.

Omstruktureringsarbetet har under perioden fortsatt och har under kvartalet inneburit cirka 1,8 MSEK lägre operationella kostnader än motsvarande period föregående år. Under första halvåret uppgår de ackumulerade besparingarna till knappt 4 MSEK. Detta är helt enligt plan och besparingarna förväntas nå ungefär motsvarande nivå under de kommande kvartalen. De besparingar som görs avser bland annat neddragning av kostnader för konsulter, marknadsföring och viss administration. Därutöver leder också rationalisering av system och processer indirekt till minskade kostnader.

Den av Konsumentombudsmannen (KO) till Högsta domstolen (HD) överklagade domen avseende bilder som Mackmyra publicerat på sociala medier har av HD beviljats prövningstillstånd. Mackmyra har lämnat in sitt svarsyttrande på KO:s överklagan och nu tar processen i HD vid. Domen från Patent- och marknadsöverdomstolen som KO överklagat var en framgång för Mackmyra då domstolen avslog samtliga av KO:s sex förstahandsyrkanden samt två av sex andrahandsyrkanden.

Avslutningsvis så vill jag tacka mitt team som fortsätter att bidra till att Mackmyra varje dag utvecklas och blir starkare. Det är dock viktigt att komma ihåg att stora förändringsprocesser tar tid och man rår inte över alla parametrar själv. Men med ett fortsatt fokus på målet och konstanta förbättringar så har jag stor tilltro till att vi kommer lyckas!

Informationen är sådan som Mackmyra Svensk Whisky är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-20 08:30 CET.

För mer information kontakta:

Johan Larsson, VD, 070-559 00 69 , johan.larsson@mackmyra.se
Anders Holst, CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga