Dagens datum:

•••••

Nya Tullhuset. Foto Jessica Sjödin

Nya Tullhuset. Foto Jessica Sjödin

När drömmar uppfyllts– vad fint det kan bli!

Publicerad: 23/9, 2020 av Ralph Brodin

Allt startade för ett tiotal år sedan då fastighetsägare, kommunen och näringsidkare på Alderholmen skapade en gemensam målbild för hur man ville utveckla detta fantastiska och kulturhistoriska område direkt i anslutning till Gavleån och havet. Fastighetsägarna bildade snabbt en gemensam förening som åtagit sig att sköta vissa delar av området, ex.vis snöröjning, gräsklippning, planteringar, belysning, sophantering mm. Idag sköts detta effektivt med egen personal och en upphandling och stöd via kommunen som sänkt totalkostnaden avsevärt från tidigare. Området känns idag fräscht och tryggt.

Idag 2020 är Alderholmen och Gävle Strand en magnet för besökande turister, flanerande kommuninnevånare och framförallt ett sjudande arbetsplatsområde för 160 företag, varav tre skolor och Gevalias fabrik. Totalt rör sig ca 900 anställda/skolelever i området varje dag samt besökare, som ökat markant.

Allt startade med att fastighetsägarna gemensamt hade dialog tillsammans med politiker och kommunens tjänstemän för att skapa ett av Gävles mest exklusiva arbetsplatsområden i kombination med att även erbjuda besökare en upplevelse i området.

Området är vackert uppskyltat med tavlor som beskriver historik i området och intilliggande kvarter sedan seklet början. Här beskrivs skeppshandel, starten av Hakonbolaget (sedermera ICA), Th Engwalls utveckling till det som idag är Gevalia. Vi har historik om inre hamnen, Skoglund & Olsson, Läkerols historia mm. Tips på vad man som besökare också kan uppleva i övriga delar av vårt län.

Genom bra marknadsföring har beläggningen i vår centralt belägna gästhamn ökat avsevärt samt hela magasinskvarteret är idag en mötesplats med lummiga samlingsplatser, caféer, restauranger och utbyggda sittplatser i Gavleån. Stora ytor har kunnat frigöras tack vare ett nybyggt parkeringshus på tomten mellan Thoréns Business School och Gevalias fabrik. Här agerade kommunen snabbt och möjliggjorde förändringar i de gamla detaljplanerna. Man möjliggjorde även för boende i ett antal av de fastigheter som ligger på visst avstånd från Gevalias fabrik med tillstånd för ett tiotal takvåningar. Mycket bra och flexibelt arbete har bidragit till utvecklingen, ett agerande som andas nytänkande, mod och handlingskraft. Vi kan vara stolta över vårt ledarskap i kommunen!

Pricken över i:et är det färdigställda huset på f.d. Tullhustomten som inrymmer bl.a. livsmedelsbutik, hälsocentral och därutöver ett flertal arbetsplatser.

Norra Skeppsbron har blivit en enkelriktad kullerstensbeklädd smal gata kantad av unika små butiker och härliga dofter av nybakat bröd och nymalet kaffe sprider sig från gatans charmiga caféer. Vid restaurangernas uteserveringar finns ett folkmyller som inbjuder till samvaro. Utblicken över Gavleån är magisk och promenadstråket är uppskattat av alla. Längs strandkanten finns bryggor som inte minst under lunchtid är välfyllda av de som arbetar i området.

Den park som är anlagd mellan Tullhustomten och Gävle Strand är fylld med vackra mindre ”friggebodar” som erbjuder hantverk, lokalproducerade produkter och årstidsbaserat utbud, som påminner om Helsingfors salutorg med bodarna i allén in mot deras centrum med ett härligt folkvimmel både sommar och vinter. Skateparken får sällskap av en skridskobana på vintern.

För gående har passager över och under Fältskärsleden skapats och en rondell in mot Öster och vidare ut mot Gävle Strand genom att den gamla kanalen har lagts igen och man tar sig smidigt från rondellen ut till Gävle Strand på den väg som går igenom en vacker trädallé som skapades när ”kloakdiket” lades igen. De boende på Öster har fått en lugnare och tryggare miljö då trafiken flyttat en bit från husen och att mer grönytor har skapats mellan husen och allén. All tung trafik leds numera om via Redargatan till Strömmavägen och Näringens företagspark.

Räddningstjänsten har sedan ett antal år tillbaka flyttat till området där vårt mejeri tidigare låg och bildar tillsammans med polisen ”blåljusens hus”. Den vackra byggnaden som räddningstjänsten tidigare höll till i är omgjord och rymmer idag en hel del serviceutbud, bl.a. har fastigheten byggts om mot Gevalia och inrymmer en modern kongresshall samt hotelldel som möjliggjort att vår stad har mycket mer att erbjuda för större konferenser.

Det är just detta samlade mervärde som gör att företag från hela världen står på kö för att etablera sitt kontor i området. Vi gävlebor kan samtidigt vara stolta över våra fantastiska företagare, politiker och tjänstemän som möjliggör och framförallt vågar utmana tack vare ett utmärkt samarbete.

PS. Den uppmärksamme läsaren kanske reagerar mot att texten inte beskriver hur det är i verkligheten. Det är helt rätt, texten är vår vision hur vi önskar att det skulle vara.

Brynäs företagarförening

Ralph Brodin
Ordförande

Nya Tullhuset. Foto Thomas Edlund

Nya Tullhuset. Foto Thomas Edlund

Första Magasinsgatan. Foto Thomas Edlund

Första Magasinsgatan. Foto Thomas Edlund

Första Magasinsgatan. Foto Thomas Edlund

Första Magasinsgatan. Foto Thomas Edlund

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK