Dagens datum:

•••••

Natursköna Jungfrukusten fördärvas av gigantiska vindkraftverk. Bildmontage från Facebook.

Natursköna Jungfrukusten fördärvas av gigantiska vindkraftverk. Bildmontage från Facebook.

Natursköna Jungfrukusten fördärvas av gigantisk vindkraft

Publicerad: 19/3, 2020 av Joe Formgren

Gävle kommunfullmäktige ska måndag den 30 mars ta beslut om att det ska uppföras en vindkraftsparken vid namn Utposten. Den enorma kustnära anläggningen skall av någon outgrundlig anledning placeras endast någon kilometer från Iggön, 7,5 kilometer från Norrsundet och 6,5 kilometer rakt söder om fiskeläget i Gåsholma. Det är inget litet beslut. Vi pratar nämligen om hela 40 vindkraftverk som var och en är lika höga som Eiffeltornet. Jag är personligen långt ifrån övertygad om att detta är klokt vare sig ur ett ekonomiskt eller miljömässigt perspektiv.

Det har nu startat upp en ny grupp på Facebook är man kommer att driva frågan. Där finner man bl.a. följande information om vad som händer med vindkraften efter Jungfrukusten:

1. Strax utanför Storjungfrun så har tyska WPD sedan 2010 ett tillstånd att uppföra ca 70 st vindkraftverk med en höjd på ca 170 m (rotorhöjd 130m) Området som man tar i anspråk för detta är 69 kvadratkilometer. Besök gärna deras hemsida wpd.se så finns det ganska mycket animationer som visar hur det kommer att se ut från land. Observera att dessa vindkraftverk är ungefär hälften så höga som de som nu planeras i Gävlebukten.

2. Hav- och vattenmyndigheten har i sin havsplan föreslagit att mycket stora områden efter Jungfrukusten ska användas för energiutvinning, dvs vindkraft. Havsplanen kan liknas vid den kommunala översiktsplanen. Den omfattar såväl havsområden inom vår kommungräns som områden mellan kommungräns och internationellt vatten. Planen har varit ute på remiss under 2018 och 2019 och kommer sannolikt nu antas av regeringen under våren. Från föreningens sida tycker vi att Gävle Kommun varit alldeles för passiva i den här frågan. Vår uppfattning är att Gävle Kommun inte verkar förstå omfattning och konsekvenser av det som planeras. De mesta av dessa områden är ”inmutade” av Sveavind, se nedan.

3. Sveavind Offshore har strax före årsskiftet ansökt till Mark och miljödomstolen om att få uppföra 25-40 st ca 300 meter höga vindkraftverk på Utposten 1 strax norr om Iggön. Området som företaget avser att ta i anspråk är ca 15 kvadratkilometer, dvs långt mycket större än Gävle centrum. Tänk er en kvadrat som sträcker sig från Sätra till Hemlingby..... det är 15 kvadratkilometer. Detta område är det MINSTA området som planeras för vindkraft i Gävlebukten.

Sveavind har nu kungjort detta ärende, dvs Utposten1, och vi har till 13 mars på oss att yttra oss vilket vi naturligtvis kommer att göra.

Det har också kommit till vår kännedom att Utposten 1 nu ska hanteras av Gävle Kommun i Samhällsbyggnadsutskottet 25/2, Kommunstyrelsen 10/3 och det avgörs slutgiltigt hur Gävle Kommun ställer sig till detta på kommunfullmäktige 30/3.

 

Utposten 1 är det enda området som Gävle Kommun har möjlighet att nyttja sin veto-rätt kring.

 

4. Samrådsprocess kring ytterligare tre områden pågår genom Sveavind:

- Gretas Klackar ca 79 kvadratkilometer, 7 km öster om Agö

- Utknallen ca 67 kvadratkilometer. 27 km nordost om Gävle

- Utposten 2 ca 36 kvadratkilometer, 16 km öster om Axmar bruk

Totalt räknar Sveavind med att kunna uppföra ca 250- 300 vindkraft på dessa tre områden. Höjden man söker för är gigantiska 350 meter. Gävle Kommun har vid beslut i Samhällsbyggnadsutskott i juni 2019 ställt sig positiva till Sveavinds planer även för dessa tre områden. Det är dessa tre områden som behandlades vid samrådet i Söderhamn och i Norrsundet 12e respektive 13e september. Sveavind har efter påtryckningar från oss utlovat ytterligare minst ett samrådsmöte kring dessa parker men trots att vi ställt frågor till Sveavind huruvida något sådant ska bli utav så har vi inte fått något svar. 10 februari fick vi dock ett mail från Sveavind där man meddelade att tiden för att lämna synpunkter på dessa tre områden går ut 17 februari. Något ytterligare samrådsmöte verkar det inte bli. Vi har yttrat oss till Sveavind om dessa tre områden.

5. Vi har också konstaterat att Sveavind jobbar med ytterligare två områden utefter Jungfrukusten. Oklart hur långt dom kommit med dessa två

- Gretas Klackar 2. Ett område på 57 kvadratkilometer, 35 km öster om Söderhamn.

- Sylen. Ett område på gigantiska 678 kvadratkilometer, 56 km öster om Söderhamn.För mer information och aktiv dialog se:
https://www.facebook.com/visionjungfrukusten/posts/105457074427934?__tn__=K-R


Bilden är hämtat från Facebookgruppen och är en visualisering dvs inte tillförlitlig i skala.

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK