Dagens datum:

•••••

Ny rapport föreslår en reformerad taxibransch med licensavgift.

Ny rapport föreslår en reformerad taxibransch med licensavgift.

Ny rapport föreslår en reformerad taxibransch med licensavgift

Publicerad: 14/1, 2021

Idag stängs många taxiföretag ute från den svenska taximarknaden, präglad av svarta pengar och ständigt ökande osund konkurrens, enligt nationalekonomen Stefan Fölster, aktuell med rapporten ”Licensavgift för taxi”. Men lösningen är inte att införa fler lagar och regler, anser Fölster. Istället behöver branschen reformeras.

Taximarknaden i Sverige kännetecknas av brist på sund konkurrens på lika villkor. Myndigheternas oförmåga och svaga intresse för att utöva tillsyn inom taxi har lämnat fältet fritt för aktörer att obehindrat bryta mot befintligt regelverk utan konsekvenser. Den osunda konkurrensen mellan taxiföretagen riskerar därmed att förstärka ojämlika villkor och den svarta ekonomin.
– Jag har inte riktigt hunnit sätta mig in i förslaget och hur det skulle slå. Det skulle absolut få bort de oseriösa taxiåkarna som florerar på marknaden, säger Peter Jansson, operativ chef på Gävle Taxi som är medlem i Svenska Taxiförbundet. Tyvärr så skulle det nog ändå inte ha någon inverkan på privatpersoner som sitter och skjutsar folk i vanliga bilar och tar beställningar via Facebook.

Utmärkande för den svenska taxibranschen sedan avregleringen på 90-talet är att den har byggts på med flera lag- och regelskärpningar, det vill säga mer kostsam administration för företagen och lagar för de laglydiga. Seriösa taxiföretag och en sund konkurrens på lika villkor är en av hörnstenarna för en fungerande taxitrafik och de viktiga samhällstransporterna taxiföretagen utför på uppdrag av samhället såsom sjukresor, färdtjänst och skolskjuts.
Men i dag spretar taxibranschen runt om i landet. I vissa kommuner fungerar den i linje med branschens, samhällets och politikens avsikt, i andra kommuner handlar det snarare om växande svarttaxi och svart verksamhet. Och i vissa kommuner existerar inte längre någon sund konkursen. Seriösa taxiföretag stängt ute från marknaden för att följa regelverket. Trots en lång rad lag- och regelskärpningar och ökade kontroller finns inga indikationer på att problemet har blivit mindre.
I en färsk rapport föreslår Stefan Fölster att dagens taxilagstiftning med krav på taxameter ersätts med en licensavgift för taxifordon.
— Med denna nödvändiga reform kan vi lägga grunden för ett effektivare skatteuttag, enklare företagande och minskad osund konkurrens. Det vore fel att bygga på med mer lag- och regelskärpningar som bara skapar mer kostsam administration för de seriösa företagen, säger Stefan Fölster.
I sin enklaste form betalas licensavgiften för varje bil månadsvis. Licensavgiften ersätter moms och bolagsskatt som schablonintäkten normalt genererar, samt inkomstskatt och soci­ala avgifter för förarna. Ingen mer bokföring av kostnader och intäkter behövs. En månadsavgift ger minsta möjliga utrymme för fusk. Frågan för kontrollerande myndighet blir om fordonet är anmält för taxitrafik/ alternativt används i taxitrafik, vilket kan kontrolleras genom kontroll­köp och scanning av registreringsskylt. Fusk kan administrativt enkelt leda till att en licensavgift och en straffavgift påförs.
En sund taxibransch på lika villkor

Under flera decennier har taxinäringen utsatts för en ständigt växande skev konkurrens där svarttaxi utan tillstånd eller taxi med tillstånd men vars skatteinbetalningar är svårkontrollerade konkurrerar med i internationell jämförelse en högt beskattad laglig verksamhet. Ett av branschens främsta problem idag, och historiskt, är just företag som arbetar med tillstånd, men som inte redovisar alla intäkter. System som kräver extern kontroll som taxameter, är komplicerade samtidigt som höga skattesatser skapar stora incitament till fusk.
— Vi har kommit till vägs ände när det gäller att ständigt bygga ut taxi- och skattelagstiftningen med allt krångligare och dyrare administration. Lagar för laglydiga är knappast det bästa sättet för samhället att vara rädd om sina seriösa företagare. Taxibranschen behöver en genomgripande reformering av lagstiftningen med syfte att göra det enkelt att göra rätt och svårt att göra fel, säger Claudio Skubla förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet.

Effekterna av licensavgift inom taxibranschen
Rapportens konsekvensanalys tyder på att en licensavgift för med sig betydande samhällsvinster. Svarttaxi kan bli obetydlig och illojal konkurrens genom obeskattade intäkter i lagliga taxin kan minska. Tillsammans kan det stärka offentliga finanser med någon miljard kronor eller mer. Branschen kan också spara mycket på förenklingen. Även om licensavgiften sätts något lägre än en genomsnittlig skatteintäkt per bil från de större centralerna idag, leder reformen med stor sannolikhet till en statsfinansiell vinst. Förutom de ovan nämnda effekterna, så kan en lägre skatt på taxi, och därmed lägre taxipriser, få fler människor att byta obeskattade resor i privatbil mot fler beskattade taxiresor. De väntande konsekvenserna sammanfattas i tabellen nedan.
Stefan Fölsters rapport har gjorts på uppdrag av Svenska Taxiförbundet. Syftet är att pröva frågan om licensavgift kan vara vägen framåt för en sund och moderniserad taxibransch där konkurrensen sker på lika villkor.

För mer information från Gävle Taxi
Peter Jansson
Operativ chef
026-66 44 04
12@gavletaxi.se

För mer information om Svenska Taxiförbundet
kontakta:
Kenan Harbas
PR- och kommunikationsansvarig
0724-02 69 55
kenan.harbas@taxiforbundet.se
 
Om Svenska Taxiförbundet
Svenska Taxiförbundet är en branschorganisation som företräder Sveriges taxiföretag. Vårt uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga förutsättningar att växa och utvecklas genom att skapa goda villkor. Vi gör det med påverkan.
 

Peter Jansson, operativ chef på Gävle Taxi .

Peter Jansson, operativ chef på Gävle Taxi .

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga