Dagens datum:

•••••

Nya tag för ett förbättrat företagsklimat i Gävle

Publicerad: 12/2, 2020 av Joe Formgren

Ett stort antal av Gävles företagare slöt upp tillsamman på Gävle Innovation Hub onsdagen den 12 februari då Gävle kommun bjöd in till en uppföljningsträff med tema "Nya tag för ett förbättrat Företagsklimat".

Frukostmötet var en uppföljningsträff för vad som har skett i arbetet med Näringslivsprogrammet under andra programåret 2019 och samtidigt en kick-off för 2020. Ledande politiker och tjänstemän var på plats och redogjorde för förra årets genomförda aktiviteter men fokus låg på de gemensamt prioriterade aktiviteterna för 2020 som skall göra skillnad.
Moderatorn Annika Janglund hälsade alla välkomna och presenterade Näringslivsprogrammets ledord: Kommunikation - Dialog - Utvärdering - Uppföljning.
Därefter inledde vice ordförande i kommunstyrelsen Helene Åkerlind med betydelsen av att både politiker och tjänstemän måste för bättra sig inom i tre prioriterade områden i form av upphandling, dialog och attityd.

Under 2019 hade man arbetat fram hela 66 olika punkter som måste förbättras för ett bättre företagsklimat.l Näringslivsdirektör Mattias Durnik berättade att man nu kokat ned det till 6 stycken prioriterade områden:
• Utveckla kommunens företagsservice
• Utveckla kommunens kommunikation avseende företagsfrågor
• Strukturerade näringslivs- och branschdialoger
• Bilda ett kompetensutvecklingsråd - branschvis
• Bilda ett upphandlingsråd tillsammans med näringslivet
• Byggklar mark för lokala företag och nyetableringar


Några röster från mötet vad man anser vara viktigast och bör prioriteras för att vi skall få ett mät-och märkbart förbättrat företagsklimat.

– Det bästa som framkom var att det var en positiv anda. Vi drar alla åt samma håll och talar samma språk. Viktigt att vi gör uppföljningar av det vi har en dialog om. Gör vi inte rätt så gör vi om eller ändrar riktning så att det vi sagt ska göras blir gjort. Samt att vi använder ett ”språk” som alla förstår. Enkla redovisningar om vad som gjorts.
Att bilda kompetensutvecklingsråd branchvis verkar klokt.Då får vi snabbare förändringar till det bättre.
I övrigt så tycker jag att Gävle Kommun och näringslivet börjar närma sig varandra på ett märkbart sätt. En ny anda och förändring som jag tror kommer att göra att vi hamnar högre upp på listorna. Men vi måste vara tålmodiga. ”Rom byggdes inte på en dag”!

Birgit Elonen
Murtek - DinStad


– Den samsyn som finns på vad som ska och behöver göras tycker jag var det bästa. För det är ett jobb vi måste göra tillsammans. Vi behöver fler goda lokala affärer och dialoger som leder till förändring. Att vi dels har branschvisa och geografiska samtal och råd. Att vi också samlas kring frågor så som parkeringsråd.
Alla av de sex prioriterade områdena bör prioriteras men jag ser extra fram mot vår utredning kring osund konkurrens, där kommunen konkurrerar osunt med våra lokala företag.
Jag hoppas också mycket på arbetet med att ta fram en näringslivskonsekvensanalys för att använda oss av inför de beslut som ska fattas i kommun. Det här var ett möte med mycket energi och fokus inför framtiden och vårt gemensamma arbete.

Helene Åkerlind
Vice ordförande i kommunstyrelsen


– Mycket bra att kommunen ska göra konsekvensanalyser för näringslivet inför kommunala beslut. Ett gammalt förslag som äntligen realiseras. Viktigast nu är dialog, dialog och sen verkstad. Kortare handläggningstider för att få fram byggrätter, bygglov och fastighetsbildning.
Mer Byggklar mark för lokala företag och nyetableringar behöver prioriteras. Öppna t.ex. snabbt upp Tolvfors Logistikpark.
Högskolan och Region Gävleborg har tunga uppdrag att främja tillväxt och jobba med kompetensförsörjning, forskning och utveckling. Deras synlighet saknas så de måste välkomnas in i matchen för att gemensamt skapa ett bättre näringslivsklimat.

Lennart Sjögren
Analys & Utveckling AB


– Mycket bra och kul med det stora deltagandet, intresset och engagemanget från alla för att bidra till att göra Gävle och Gävles näringslivsklimat bättre.
Viktigast nu är att vi fortsätter vår kommunikation med varandra och verkligen lyssnar in varandras uppgifter och situationer för att förstå varandra ännu bättre.
Bland de sex prioriterade områdena vill jag fokusera på företagsservice och vår kommunikation och information kring näringslivsfrågor. Utanför de valda aktiviteterna vill jag att vi hittar former för att nå ännu fler av Gävles företag än vi gör idag.

Göran Arnell
Kommundirektör


– Det bästa generellt tyckte jag var att nu var inställningen - Vi gör det här tillsammans! Vid tidigare möten har dessvärre tjänstemännen mest gått i försvar och verkar inte riktigt förstått problemet.
Jag är fortfarande övertygad om att grundproblemet är inställningen till oss företagare. Inställning och förståelse, framförallt för oss småföretagare måste prioriteras. Alla är inte ekonomiskt oberoende med oceaner av tid.

Annika Wiberg
Gavle Central Konferens

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK