Dagens datum:

•••••

Nyttan av att förstå styrelsearbetet.

Nyttan av att förstå styrelsearbetet.

Nyttan av att förstå styrelsearbetet

Publicerad: 1/6, 2021 av Joe Formgren

StyrelseAkademien belyser vikten av att ett engagerat styrelsearbete är en viktig del i företagens och föreningarnas utveckling. StyrelseAkademien Gävleborg, som är en ideell förening, har förstås också en engagerad styrelse. Några representanter från StyrelseAkademien Gävleborgs svarar så här på frågan varför de valt att engagera sig i StyrelseAkademin Gävleborg och vad de önskar att få ut av styrelsearbetet.

– Jag är engagerad i StyrelseAkademien Gävleborg för att utveckla min kompetens och mitt nätverk gällande styrelsearbete och företagsledning. På nätverksträffarna som arrangeras har jag skapat nya kontakter och också fått några förfrågningar om nya styrelseuppdrag. Jag brinner för visionen att alla svenska bolag ska ha minst en extern värdeskapande styrelseledamot! Jag har under mina sju år i Office IT-Partner Sveriges styrelse studerat effekten av externa ledamöter i små bolags styrelser. Det finns en klar koppling med externa ledamöter/ordförande i styrelsen hos framgångsrika bolag som gjort en fin tillväxtresa. Jag har samma erfarenhet i mitt eget bolag där jag rekryterade in en extern ordförande och vi fick tillsammans bolaget att växa med 10 % under 5 års tid innan försäljning av bolaget. Det är för att styrelsefrågor engagerar mig och för att jag vill hjälpa andra bolag att förstå nyttan med externa ledamöter som jag valt att engagera mig i Styrelseakademien.

Daniel Blomquist, ordförande StyrelseAkademien Gävleborg

Styrelsen har ett enormt viktigt uppdrag

- Ett styrelsearbete är alltid förknippat med ett stort ansvar, engagemang och kunskap.Jag är engagerad i Styrelseakademien Gävleborg för att utveckla min kompetens gällande styrelsearbete och få möjligheten att ta del av andras erfarenheter och kunskap. Framtid, mål och strategier är viktiga delar för såväl stora som små organisationer, föreningar och företag och där har styrelsen ett enormt viktigt uppdrag!

Ann-Louise Kleen, vd Din Lokaltidning Gästrikland och styrelseledamot

Externa styrelseledamöter - en framgångsfaktor

- Jag har hela mitt yrkesliv jobbat med utvecklingsfrågor i organisationer och företag och sett vikten av strategisk planering och styrning. Där är styrelsens arbete en viktig kugge i att skapa en grund för långsiktigt hållbara organisationer/företag. I min roll som VD i ett regionalt bolag med uppdrag att stödja framväxten av fler tillväxtbolag i Gävleborg ser jag dagligen vinsten med extern kompetens i drivna entreprenörsteam. För mig är Styrelseakademiens vision - att verka för att alla svenska aktiebolag har minst en extern styrelseledamot - en framgångsfaktor för svenska företag i en global konkurrens. Jag vill gärna stödja och bidra i det arbetet! Styrelseakademien Gävleborg samlar ett stort antal kompetenta och intressanta människor med helt varierande bakgrunder - det ger tillgång till ett nätverk som är otroligt värdefullt, både i min yrkesroll och privat. Dessutom finns möjligheter att bygga kontaktnät nationellt via de andra föreningarna. I styrelsearbetet gillar jag möjligheten att tillsammans med mina styrelsekollegor organisera och paketera Styrelseakademien Gävleborg så att verksamheten på bästa sätt svarar mot de förväntningar och önskemål som våra regionala medlemmar önskar. Allt med målet att skapa största möjliga värde, att öka engagemang och medlemsbasen ytterligare.

Ulrika Malmqvist, vd för Movexum och styrelseledamot

Stor skillnad med externa styrelseledamöter

- Under mina 30 år som jag arbetat inom företagsledningar och styrelser ser jag en stor skillnad när ägarna tagit in en eller flera externa ledamöter. De företagen har utvecklats mycket på grund av detta. Jag rekommenderar alla som driver företag att gå med som medlem i StyrelseAkademien och ta del av de nätverk som finns och de utbildningar som bedrivs för att höja kompetensen hos de som driver företag och vill ha en aktiv styrelse. Bli medlem du också för att utveckla dig själv och ditt företag eller förening!  

Göran Cronwall, certifierad styrelseledamot

Vill du veta mer om styrelsearbete? Passa på att gå StyrelseAkademiens halvdagsutbildning på Axmar Brygga torsdag 10 juni.
Läs mer här https://foretagsbladet.se/events/view/styrelseutbildning-i-inspirerande-miljo

Rabatterat pris för medlemmar i StyrelseAkademien samt effectplus.se och samarbetspartners till Företagsbladet.

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK