effect_ikon_logo Midsommarstång Kräfta Surströmming Löpsedeln Halloween Alla Helgons dag (stearinljus) Juldekoration Alla hjärtans dag Löpsedel mobil Påsk Mina sidor Matrikel Premium Videomöte
effect logo wide

Dagens datum:

•••••

Bild: McKinsey

Bild: McKinsey

Sjukvård – lågeffektiv verksamhet

Publicerad: 11/11, 2019

​Debatten har tonats ner när det gäller privata vårdgivare kontra offentliga, förmodligen är ämnet utkonkurrerat av sprängningar och grov kriminalitet. Men sjukvården har inte blivit effektivare, snarare tvärt om visar konsultbolaget McKinsey i en rapport om produktiviteten i den svenska hälso- och sjukvården.
Läkare använder, enligt rapporten, mindre än hälften av arbetstiden till patientbesök! Läkare arbetar med andra saker vilket har bidragit till att produktiviteten inom hälso- och sjukvården har blivit sämre.

I rapporten konstateras att den svenska sjukvården har god kvalitet och att antalet läkare i förhållande till antalet invånare är högt jämfört med andra länder. Å andra sidan tar svenska läkare emot förhållandevis få patienter jämfört med andra länder och dessutom minskar tiden för att träffa patienter.

Rapporten bygger bland annat på en enkät i samarbete med Sveriges Läkarförbund. Enkäten besvarades av 1.228 kliniskt verksamma läkare, som själva har fått redogöra för hur de använder sin arbetstid.

Så här jobbar läkare, arbetsvecka 39,8 timmar:
•.15,5 t på patientmöten (patienter och anhöriga)
• 7,5 t på administration och dokumentation
• 6,6 t på vårdrelaterade uppgifter utan att patient är närvarande
• 10,2 t på övrigt

Enligt enkätsvaren framgår också att läkare arbetar med saker som andra borde kunna göra. Många tvingas använda krångliga och tröga IT-system, som tar tid från det egentliga kliniska arbetet.

Tapporten identifierar också flera problem som drar ner produktiviteten i vården:
• klara riktlinjer saknas för hur arbetstiden ska disponeras
• undermåliga IT-system ökar den administrativa bördan
• läkare lägger en stor del av sin tid på uppgifter som borde utföras av andra
• läkare tränas inte i att arbeta mer effektivt
• tilldelning av resurser ökar mer för lednings- och stabsfunktioner än för kliniskpersonal

För att komma till rätta medproblemet med den låga produktiviteten föreslås i rapporten fyra övergripande åtgärder:
• bättre utnyttja den högsta kompetensnivån hos olika yrkesgrupper
• omfamna digitalisering och automatisering
• inför standardiserad arbetsplanering
• inför systematisk coachning och feedback för att få bättre kunskap om framgångsrika arbetssätt

Den här rapporten redovisar inte hur läkare med olika arbetsgivare arbetar, privata vårdgivare kontra offentliga (landstingen). Men man kan ju enkelt inse att om de privata vårdföretagen inom primärvården redan arbetar efter den metod som rekommenderas i rapporten, så leder det till att de privata hälsocentralerna kan redovisa vinst medan till exempel Region Gävleborgs egna hälsocentraler tillsammans drar över budget med 40-45 miljoner per år. Det motsvarar omsättningen för en normalstor hälsocentral med ansvar för ca 10.000 personer. Det innebär att Region Gävleborg borde har mycket att vinna på att effektivisera sin verksamhet. Genom att täcka förlusten snedvrider Regionen dessutom konkurrensen genom att ge mer pengar till sina egna hälsocentraler.

Tyvärr verkar den offentliga sjukvården vara extremt sjukhusinriktad, där antal administratörer ökar mer än antal vårdpersonal. Dessutom ökar bemanningen inom sjukhusvården medan resurser och personal släpar efter inom primärvården trots att deras arbetsuppgifter ökar när sjukhusen för över uppgifter till Primärvården.

För primärvården är det ett problem att allt mer av förändringarna dikteras med toppstyrning, vilket idag är förlegat och dessutom leder till sämre effektivitet. Man kan undra varför ledningen för primärvården inte verkar särskilt intresserad av att ta reda på varför privata vårdgivare lyckas bättre än Region Gävleborgs egen verksamhet? Hur ser personalen och kunderna på verksamheten hos de mest effektiva vårdgivarna? Hur sprider man lokalt goda exempel och erfarenheter till andra?

Varför stärker man inte hälsovalskontoret och följer upp bättre? Nu har man flyttat detta från hälsovalskontoret och uppåt i hierarkin inom Region Gävleborg med ännu mer toppstyrning som resultat. Hur sprider man lokalt goda exempel? Hur kommer det sig att primärvården inom Regionen inte lyckas rekrytera utan fortfarande tvingas förlita sig på personal från bemanningsföretag?

Det jag beskriver är ett systemfel som Regionledningen har ansvar för. Personalen gör ett bra jobb med de förutsättningar som gäller. Jag är glad att jag är lista hos en privat vårdgivare! Jag har haft samma husläkare sen mer än 25 år! Och jag har aldrig sett en enda hyrläkare på den mottagningen!

Källor:
McKinsey en rapport https://slf.se/app/uploads/2019/07/lakarrapport-rgb-digital.pdf
Intervjuer med representanter för vårdföretag

 

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga