Dagens datum:

•••••

Ställ upp på undersökningen det lokala företagsklimatet.

Ställ upp på undersökningen det lokala företagsklimatet.

Ställ upp på undersökningen angående det lokala företagsklimatet

Publicerad: 2/2 av Joe Formgren

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagens upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. 2022 års enkät har börjat landa i företagens inkorgar och brevlådor.

70 000 företag svarar på enkäten om företagsklimatet, antingen via mejl eller post. 31 maj nästa år redovisas resultaten.
Det är dags för undersökningen av det lokala företagsklimatet.

När skickas den ut till företagen?
– Företagen som får enkäten kommer kunna svara på den från och med den 3 januari. Totalt får drygt 70 000 företag enkäten, antingen digitalt per mejl eller fysiskt per post. Den 31 mars är sista svarsdagen, säger Ronja Nyman, projektledare för undersökningen.

Varför är undersökningen viktig för kommunerna?
– Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen – vad är bra, vad behöver bli bättre och hur har utvecklingen sett ut över tid. Det är ett viktigt verktyg i kommunernas arbete att förbättra det lokala företagsklimatet. Svenskt Näringslivs regionkontor för utvecklingsinriktade dialoger tillsammans med kommunpolitiker och kommunala tjänstepersoner i detta syfte, säger Ronja Nyman, projektledare för undersökningen.

Hur många företag är det som svarar på enkäten?
– I år svarade hela 32 000 företag på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 50 %. Att många företag svarar är viktigt för att kommunerna ska få så bra underlag som möjligt att arbeta vidare med. Varje företags svar är därför betydelsefullt.

Kan kommunerna hjälpa till?
– Vi vet att många kommuner uppmanar företagen att svara. De vill få så många svar som möjligt i sin kommun och det uppskattar vi såklart! De kan resonera med våra regionkontor om hur de kan bidra.

Är det något nytt i år?
– Utöver de ordinarie frågorna som vi ställer varje år har vi två extrafrågor. Extrafrågorna 2022 handlar om tvekan att lämna klagomål till kommunen, och i vilken utsträckning kommunen vidtar åtgärder utifrån företagares synpunkter. Nytt för i år är också att undersökningen genomförs av Ipsos, på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

När publiceras resultaten?
– Den 31 maj finns resultaten att ta del av på www.foretagsklimat.se.

Källa och mer information:
https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/lokalt-foretagsklimat/dags-att-undersoka-det-lokala-foretagsklimatet_1179045.html

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK