Dagens datum:

•••••

Wanja Delén - förståelse mellan näringsliv och kommun

Wanja Delén - förståelse mellan näringsliv och kommun

Wanja Delén - förståelse mellan näringsliv och kommun

Publicerad: 12/2, 2019

Gävle kommuns näringslivsprogram är framtaget i samverkan mellan Gävles näringsliv, myndigheter, utbildningssamordnare och Gävle kommun i syfte att stärka det lokala näringslivet. Affärsmagasinet Företagsbladet frågar Gävles makthavare, tjänstemän och företagare om hur de personligen ser på de tre näringslivspolitiska huvudmålen. Här går frågorna till Wanja Delén.

1. Hur anser du att Gävle kommun på bästa sätt skall skapa de bästa förutsättningarna för företagande?
– Jag anser att det handlar om att se hur vi tillsammans med andra kommuner kan skapa de bästa förutsättningarna för ett blomstrande näringsliv. För det krävs det ett gott samarbete och god kommunikation mellan oss och andra kommuner, däribland Stockholmsregionen. 

Ett led i detta är att aktivt fortsätta arbeta för att Gävle kommun integreras i Mälarregionens infrastruktur, Gävle kommun ska vara en god arbetsplats med goda kommunikationsmöjligheter och infrastruktur. För att vi ska vara ledande när det gäller kommunikation och tillgänglighet mot Mälarregionen och dess arbetsmarknad, måste vi aktivt arbeta för att utveckla infrastrukturen, pendlingsmöjligheterna och övrig kommunikation. När arbetspendling både till och från Gävle och de yttre kommundelarna underlättas, ökar möjligheterna för näringslivet och Gävle Kommun att blomstra. Genom att förbättra kollektivtrafikens kapacitet, infrastruktursatsningar för persontransporter och boende i stationsnära och pendlingsvänliga områden görs detta möjligt. 

En grundläggande förutsättning för ett växande och föränderligt näringsliv, är företagens möjlighet till ökad kunskap och kompetens. Ett näringsliv i utveckling kräver därför ständig försörjning av olika kompetenser, erfarenheter och idéer. Här måste Gävle kommun bli bättre på är att tillhandahålla efterfrågad kompetens. 

För att locka hit kompetens utifrån måste vi bland annat kunna erbjuda bostadsmöjligheter av olika slag, fungerande barnomsorg, skola och vård av hög kvalité, så att människor vill bosätta sig här. 

För dem som inte vill bosätta sig här, krävs förbättrade pendlingsmöjligheter. Dessutom måste vi utveckla samarbetet mellan högskola och näringsliv. På så sätt kan vi på ett mer effektivt sätt matcha näringslivets kompetensbehov.

Kan vi bli bättre på att tillhandahålla kommunal kärnverksamhet av högsta klass och förbättra kompetensförsörjningen har Gävle stora möjligheter att bli en framstående företagarkommun. Vårt geografiska läge, med en stor hamn och med flera större vägar och järnvägar och vår närhet till Arlanda och Mälardalen, gör att våra grundförutsättningar är väldigt goda. 

 

2. Vilka sätt tror du är de bästa för att Gävle skall få en framgångsrik kompetensförsörjning?
– Ett näringsliv i ständig förändring behöver utbildningar som möter företagens nya och kommande behov av kompetenser. Ett utökat samarbete och skapande av mötesplatser, där näringsliv, utbildningssektorn och individen gemensamt samverkar, stärker matchningen mot näringslivets kompetensbehov.

Jag ser därför att ett växande Gävle samt ett väl fungerande samarbete med Högskolan, bidrar till ny kompetens och bildande av nya nätverk. Genom att på olika sätt arbeta för en matchning mellan företagens behov och nya kompetenser kan Gävle och företagare växa tillsammans. Genom ett utökat samarbete med högskolan, kan vi erbjuda de utbildningar på de områden som företagen saknar kompetens inom. Därigenom kan eleverna sedan komma ut på praktik hos olika företag, vilket i sin tur medför en ökad möjlighet till anställning.

Därutöver måste vi synliggöra och ta vara på kompetensen hos våra kommuninnevånare som i dag saknar arbete och ge ökade möjligheter för företagen att säkra och fånga in lokal arbetskraft.

 

3. Hur skall vi få Gävle att uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag?
– Samhällsutvecklingen går allt fortare och den snabba teknikutvecklingen ställer allt högre krav på befolkningen och oss som kommun. Utifrån detta, är det av största vikt att vi kan erbjuda ett stort och varierat utbud av kompetens och tjänster, som håller hög kvalitet. I detta blir ett upprätthållande av goda kontakter med högskola och näringsliv av yttersta vikt. Därigenom kan vi säkerställa att vi kan tillgodose kompetensbehovet genom att vi håller oss uppdaterade kring vilka kompetenser som efterfrågas, och därefter arbeta aktivt för att kunna tillgodose dem. Vi måste alltid sträva efter en bättre matchning mellan arbetskraft och arbetstillfällen.

Ett växande och attraktivt näringsliv behöver dialog och ömsesidig förståelse mellan näringsliv och kommun. Därför blir bemötande och service ytterligare faktorer som är av stor vikt för att locka till sig företag och entreprenörer som skapar arbetstillfällen. Det är därför oerhört viktigt att vi skapar korta ledtider och en effektiv och samordnad kommunal ärendehantering. 

För att motverka osund konkurrens, ska det råda lika villkor och likvärdiga möjligheter till att sluta avtal mellan företagare och offentliga verksamheter, vilket är av yttersta vikt för att skapa goda affärsmässiga relationer. 

Vi måste marknadsföra oss själva som en företagsvänlig och attraktiv kommun genom att lyfta fram de goda exemplen. Att visa upp och skapa uppmärksamhet kring Gävles näringsliv, bidrar till att inspirera och öka intresset för Gävle lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

 

Vad tycker du personligen vi kan förbättra oss allra mest?
– Måste jag välja en punkt så får det bli kompetensförsörjningen. Där har vi mycket att förbättra men med en högskola i kommunen och flera andra möjligheter till studier och praktik ser jag att vi har goda möjligheter till stora förbättringar.

 

Namn: Wanja Delén
Ålder: 38 år
Titel: Kommunalråd i opposition
Parti: Sverigedemokraterna

 

Affärsmagasinet Företagsbladet kommer i en artikelserie att fråga våra beslutsfattare och företagare hur vi tillsammans skall klara av de tre näringslivspolitiska huvudmålen. Läsa mer om näringslivsprogrammet och ge gärna dina förslag och synpunkter på länken här.

https://effectplus.se/amne/gavle-kommun-naringslivsprogram-2018-2020

 

Företagsbladet ges ut 9 gånger om året och delas ut till alla företag i Gästrikland.
Affärsmagasinet utges av Gestrike Media AB som är ett privat oberoende mediaföretag utan presstöd eller partipolitisk tillhörighet.
Det redaktionella materialet är i huvudsak producerat av läsarna själva genom http://www.effectplus.se, Företagsbladets hemsida http://www.foretagsbladet.se eller via presstjänsten SvenskPress.se

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga