Dagens datum:

•••••

William Elofsson, kommunalråd i opposition (M).

William Elofsson, kommunalråd i opposition (M).

William Elofsson – lyssna på Gävles företagare

Publicerad: 6/2, 2019 av Joe Formgren

Gävle kommuns näringslivsprogram är framtaget i samverkan mellan Gävles näringsliv, myndigheter, utbildningssamordnare och Gävle kommun i syfte att stärka det lokala näringslivet. Affärsmagasinet Företagsbladet frågar Gävles makthavare, tjänstemän och företagare om hur de personligen ser på de tre näringslivspolitiska huvudmålen. Här går frågorna till William Elofsson.

1. Hur anser du att Gävle kommun på bästa sätt skall skapa de bästa förutsättningarna för företagande?
– Det gäller att se hela bilden och dessutom lyssna på Gävles företagare, de är dem som verkligen vet vad som behövs. Upphandlingar måste få större kvalitetskontroller samtidigt som kommunen arbetar proaktivt med att underlätta för Gävles företag att lägga anbud. Skatten måste sänkas och relationen, som är bristande mellan företagare och flera aktörer i kommunkoncernen, förbättras. Kommunen ska lägga ut betydligt mer verksamhet på entreprenad på lokala företag, utan att bryta mot lagar och regler.

2. Vilka sätt tror du är de bästa för att Gävle skall få en framgångsrik kompetensförsörjning?
– Gävle har en egen högskola och har dessutom nära till flera stora universitetsstäder. Utbildningskedjan kommer bli allt viktigare och nya jobb, som vi inte idag kan föreställa oss kommer växa fram. Gävle måste utveckla strategier för att locka till sig och behålla kompetens. Därutöver är det viktigt att inte kommunen konkurrerar ut företagares möjlighet att anställa rätt kompetens.

3. Hur skall vi få Gävle att uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag?
– För mig som nytt kommunalråd är det första steget att lyssna och göra besök hos de företagare som verkar i Gävle. Det är företagarna som sitter inne på de flesta av lösningarna. Attityder gentemot företag från skolor, tjänstemän och politiker är i botten i Svenskt Näringslivs rankningar - här måste vi reda ut vad kommunen, och politiken, kan göra för att förändra det. Lyhördhet är oerhört viktigt. Kommunen måste också arbeta på att bli mer förutsägbar för företagarna.

Vad tycker du personligen är den punkt där vi kan förbättra oss mest?
– Dialog. Att faktiskt politiken lyssnar och talar med företagare. Det är tydligt i rankningar gällande företagsklimat att man inte är nöjd över Gävle kommuns syn och handling gällande företag. Men det gäller att inte bara lyssna, det gäller att faktiskt agera på den informationen. Där tror jag kommunkoncernen och alla partier har en viktig läxa att göra.

Har du några övriga synpunkter om Näringslivsprogrammet eller näringslivet i regionen i övrigt?
– Det är viktigt med ett strategiskt arbete, men det gäller att det som beslutas om efterlevs också. Högst upp i Gävles näringslivsprogram står det att ”en konsekvens av detta är att politiska beslut fattade av Gävle kommun ska bedömas utifrån dess påverkan på näringslivet och näringslivsklimatet”, hade det efterlevts är jag övertygad om att Gävle hade haft ett bättre näringslivsklimat. Partierna behöver ta större ansvar för detta, det gäller inte minst Moderaterna i Gävle.

Namn: William Elofsson
Ålder: 23 år
Titel: Kommunalråd i opposition
Parti: Moderaterna

Affärsmagasinet Företagsbladet kommer i en artikelserie att fråga våra beslutsfattare och företagare hur vi tillsammans skall klara av de tre näringslivspolitiska huvudmålen. Läsa mer om näringslivsprogrammet och ge gärna dina förslag och synpunkter på länken här.
https://effectplus.se/amne/gavle-kommun-naringslivsprogram-2018-2020

Företagsbladet ges ut 9 gånger om året och delas ut till alla företag i Gästrikland.
Affärsmagasinet utges av Gestrike Media AB som är ett privat oberoende mediaföretag utan presstöd eller partipolitisk tillhörighet.
Det redaktionella materialet är i huvudsak producerat av läsarna själva genom http://www.effectplus.se, Företagsbladets hemsida http://www.foretagsbladet.se eller via presstjänsten SvenskPress.se

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK